บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อีเมล: รหัส    
 
 
 
 
 
การวิเคราะห์กราฟเทคนิค  
การดู แนวรับ แนวต้าน
แนวรับ แนวต้าน สามารถบอกถึงเป้าหมายในอนาคตได้
เส้นแนวโน้ม Trend Line
เส้นแนวโน้ม (TREND LINE) หมายถึง ทิศทางของหุ้นที่มีการเคลื่อนที่ไปในแนวทางใดทางหนึ่ง
       
RSI (Relative Strength Index)
เป็นเครื่องมือที่นำมาใช้วัดการแกว่งตัวของราคาหุ้น สำหรับการลงทุนในช่วงหนึ่ง
MACD ( Moving Average Convergence / Divergence )
สร้างขึ้นโดยใช้ความต่างระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 2 เส้น
       
สโตแคสติกส์ STOCHASTICS
ถ้าราคาหุ้นกำลังจะเปลี่ยนทิศทางจาก ขึ้น เป็น ลง เรามักจะพบว่า
การอ่านกราฟแท่งเทียน
กราฟแท่งเทียนจะประกอบไปด้วย open, high, low, close
       
รูปแบบกราฟแท่งเทียนขาขึ้น ตอนที่ 1
กราฟแท่งเทียนจะประกอบไปด้วย open, high, low, close
รูปแบบกราฟแท่งเทียนขาขึ้น ตอนที่ 2
กราฟแท่งเทียนจะประกอบไปด้วย open, high, low, close
       
รูปแบบกราฟแท่งเทียนขาขึ้น ตอนที่ 3
กราฟแท่งเทียนจะประกอบไปด้วย open, high, low, close
รูปแบบกราฟแท่งเทียนขาลง ตอนที่ 1
กราฟแท่งเทียนจะประกอบไปด้วย open, high, low, close
       
รูปแบบกราฟแท่งเทียนขาลง ตอนที่ 2
กราฟแท่งเทียนจะประกอบไปด้วย open, high, low, close
รูปแบบกราฟแท่งเทียนขาลง ตอนที่ 3
กราฟแท่งเทียนจะประกอบไปด้วย open, high, low, close
       
เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average)
กราฟแท่งเทียนจะประกอบไปด้วย open, high, low, close
Bollinger Band
กราฟแท่งเทียนจะประกอบไปด้วย open, high, low, close
       
Divergence คืออะไร
กราฟแท่งเทียนจะประกอบไปด้วย open, high, low, close
ADX ( Average Directional Movement Index)
เป็นสัญญาณประเภทบอกแนวโน้มหรือประเภท trend following
       
Fibonacci ตัวเลขอัศจรรย์
ตัวเลข Fibonacci ถ้านำมาใช้ในการ trade หุ้น จะมีหน้าที่เอาไว้วัดแนวรับ แนวต้าน
Elliot wave คืออะไร
Elliott wave ถูกพัฒนามาจากทฤษฏี Dow ที่กล่าวไว้ว่า
      อ่านต่อ
การวิเคราะห์ปัจจัยพื้้นฐาน    
       
วิเคราะห์หลักทรัพย์ จากปัจจัยพื้นฐาน 1
การวิเคราะห์หลักทรัพย์ ถือเป็นการวิเคราะห์อัตราผลตอบแทนที่คาดหวัง
วิเคราะห์หลักทรัพย์ จากปัจจัยพื้นฐาน 2
เป็นการวิเคราะห์ที่ลำดับการพิจารณาจาก สภาพเศรษฐกิจ
       
การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน (Ratio Analysis)
เป็นการนำรายการต่างๆ ในงบการเงินมาเทียบอัตราส่วน
ข้อมูลพื้นฐานหุ้น ที่สำคัญ ความพร้อมของการลงทุนในหุ้นนั้น นอกเหนือไปจากการ
       
P/E
หุ้นที่มี P/E ratio ต่ำๆ คือหุ้นที่ถูก
P/BV
P/BV นี้ยิ่งต่ำยิ่งดี ตัวเลขมาตราฐานที่มักจะใช้เป็นฐานก็คือ 1 เท่า
       
ROE
Return on Equity Ratio หรือ ROE คือ การหาความสัมพันธ์ระหว่างสินทรัพย์กับผลตอบแทน
ROA
คือการดูว่าบริษัทมีสินทรัพย์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แค่ไหน
       
เงินปันผล (Dividend Yield)
คำนวณได้จากเงินปันผล (ต่อปี)ต่อหุ้น หารด้วย
ราคาหุ้น
มูลค่าที่แท้จริง Intrinsic Value
การคิดคำนวณหามูลค่าที่แท้จริงหรือที่เรียกว่า Intrinsic Value
       
สูตรคำนวณ เลือกหุ้น 1
สิ่งที่เราควรมองเป็นลำดับแรก ในการเลือกลงทุนกับบริษัทหนึ่งๆ ก็คือ
สูตรคำนวณ เลือกหุ้น 2
การวัดสภาพคล่องของบริษัท สภาพคล่องก็คือ การที่บริษัทมีเงินคล่องมือ
      อ่านต่อ
       
   
 
 
 
 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง