บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
 
อันดับหุ้น
กราฟ day
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 Week
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 Month
ราคาหุ้น break 100 วัน
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
 
 
 
 
 

อีเลียตเวฟ

 

อีเลียตเวฟประกอบไปด้วยคลื่นส่ง(impluse) 5 คลื่น คือ 1-2-3-4-5 และคลื่นปรับตัว(correction) 3 คลื่น คือ A-B-C จริงๆแล้วหลักการของ Elliott wave ถูกพัฒนามาจากทฤษฏี Dow ที่กล่าวไว้ว่า "เมื่อราคาทำยอดและจุดต่ำสุดสูงขึ้นเรื่อยๆ นั่นหมายถึงยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่" คือยังส่งให้ราคาไปตามแนวโน้มนั้นอยู่จึงมี 5 คลื่น และคลื่นที่ปรับตัวสวนทางกับแนวโน้มหลักจะมี 3 คลื่น


ถ้าเรา zoom เข้าไปหรือใช้ time frame ที่สั้นลง ก็จะเห็นคลื่นย่อยๆในแต่ละคลื่นใหญ่ลงไปอีก ดังรูปข้างล่าง


กฏของอีเลียตเวฟ

1. ถ้าเป็นขาขึ้น Wave 2 จะไม่สามารถลงมาต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของ wave 1 ได้, ถ้าเป็นขาลง Wave 2 จะไม่สามารถขึ้นสูงกว่าจุดเริ่มต้นของ wave 1 ได้
2. Wave 3 จะไม่เป็น wave ที่สั้นที่สุด
3. ถ้าเป็นขาขึ้น Wave 4 จะไม่สามารถลงมาต่ำกว่าจุดสูงสุดของ wave 1 ได้, ถ้าเป็นขาลง Wave 4 จะไม่สามารถขึ้นสูงกว่าจุดต่ำสุดของ wave1 ได้

 

รูปแบบการปรับตัว หรือ correction wave

Corection wave แบบ ABC จะมีการปรับตัว 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ
1. Simple wave - หรือเรียกว่า Zigzag จะเป็นแบบ A 5 คลื่น, B 3 คลื่น, C 5 คลื่น โดยที่จุดยอดของ B < จุดเริ่มต้นของ A


2. Complex wave - แยกออกได้ 3 ประเภท คือ
     2.1 Flat (3-3-5) - จุดยอดของ B ต้องไม่ต่ำกว่าคือต้องสูงกว่า 0.618 - 1 เท่าของ A


2.2 Irregular (3-3-5) จะมีจุดยอดที่สูงกว่าจุดเริ่มต้นของ A และ C ยาว > 1 เท่าของ B


2.3 Triangle - รูปแบบของ Triangle Corrections จะ form ตัวขึ้นเป็นรูป 3 เหลี่ยม โดยลากเส้นเชื่อมแนวต้าน และลากเส้นเชื่อมแนวรับ เส้นทั้งสองจะ form ตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ภายในมีคลื่น a,b,c,d,e

ถ้าหุ้นอยู่ในช่วง uptrend ก็มักจะทะลุผ่านแนวต้านสามเหลี่ยมและวิ่งขึ้นต่อไป

ถ้าหุ้นอยู่ในช่วง down trend ก็มักจะทะลุผ่านแนวรับสามเหลี่ยมแล้วก็ร่วงลง

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง