บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
 
อันดับหุ้น
กราฟ day
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 Week
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 Month
ราคาหุ้น break 100 วัน
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
 
 
 
 
 
ราคาหุ้น break 100 แท่ง กราฟวัน

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 AMANAH 19-Feb-2018 บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
2 ASAP 20-Feb-2018 บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
3 CGD 19-Feb-2018 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4 CPALL 20-Feb-2018 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
5 CWT 20-Feb-2018 บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ยานยนต์
6 JMT 19-Feb-2018 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
7 LRH 20-Feb-2018 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) บริการ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
8 MAKRO 20-Feb-2018 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
9 MTLS 20-Feb-2018 บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
10 NPP 19-Feb-2018 บริษัท นิปปอน แพ็ค(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์
11 PSL 20-Feb-2018 บริษัท พรีเชียส ชิพปิ้ง จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
12 ROH 20-Feb-2018 บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริการ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
13 SABINA 19-Feb-2018 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น
14 SOLAR 19-Feb-2018 บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
15 SVH 19-Feb-2018 บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
16 THIP 20-Feb-2018 บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์
17 TICON 20-Feb-2018 บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
18 WICE 20-Feb-2018 บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์


 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง