บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
ราคาหุ้นลงมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 เดือน

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 SSF -13.46% 14 Jan 19 13 Feb 19 7.8 6.75 -1.05
2 MPIC -13.46% 15 Jan 19 07 Feb 19 1.56 1.35 -0.21
3 PACE -10.53% 14 Jan 19 13 Feb 19 0.38 0.34 -0.04
4 POST -10.45% 14 Jan 19 08 Feb 19 2.68 2.4 -0.28
5 KWC -9.38% 16 Jan 19 12 Feb 19 320 290 -30
6 RSP -9.29% 14 Jan 19 13 Feb 19 3.66 3.32 -0.34
7 SE-ED -7.38% 14 Jan 19 13 Feb 19 2.98 2.76 -0.22
8 CGD -7.25% 14 Jan 19 13 Feb 19 1.38 1.28 -0.1
9 TNL -6.67% 15 Jan 19 13 Feb 19 19.5 18.2 -1.3
10 METCO -6.6% 14 Jan 19 13 Feb 19 212 198 -14
11 BROCK -6.5% 14 Jan 19 13 Feb 19 2 1.87 -0.13
12 TTTM -5.85% 15 Jan 19 13 Feb 19 188 177 -11
13 SKN -5.71% 14 Jan 19 13 Feb 19 3.5 3.3 -0.2
14 PYLON -5.07% 14 Jan 19 13 Feb 19 6.9 6.55 -0.35
15 GLAND -5% 14 Jan 19 13 Feb 19 2.8 2.66 -0.14
16 IRC -4.76% 14 Jan 19 13 Feb 19 21 20 -1
17 MJD -4.71% 14 Jan 19 13 Feb 19 3.4 3.24 -0.16
18 GYT -4.47% 22 Jan 19 08 Feb 19 380 363 -17
19 TPBI -4.27% 14 Jan 19 13 Feb 19 5.85 5.6 -0.25
20 UP -4.08% 14 Jan 19 11 Feb 19 24.5 23.5 -1
21 CPL -4% 16 Jan 19 13 Feb 19 3 2.88 -0.12
22 MATI -3.92% 14 Jan 19 13 Feb 19 5.1 4.9 -0.2
23 MC -3.77% 14 Jan 19 13 Feb 19 10.6 10.2 -0.4
24 ERWPF -3.77% 14 Jan 19 13 Feb 19 5.3 5.1 -0.2
25 CFRESH -3.77% 14 Jan 19 13 Feb 19 4.24 4.08 -0.16
26 THRE -3.41% 14 Jan 19 13 Feb 19 0.88 0.85 -0.03
27 TPCORP -3.38% 14 Jan 19 13 Feb 19 14.8 14.3 -0.5
28 CPNCG -3.25% 14 Jan 19 13 Feb 19 15.4 14.9 -0.5
29 CHARAN -3.03% 22 Jan 19 12 Feb 19 33 32 -1
30 THIP -3% 14 Jan 19 13 Feb 19 23.3 22.6 -0.7
31 TNPF -2.94% 14 Jan 19 13 Feb 19 3.4 3.3 -0.1
32 URBNPF -2.91% 15 Jan 19 13 Feb 19 4.12 4 -0.12
33 LTX -2.81% 14 Jan 19 13 Feb 19 98 95.25 -2.75
34 GPI -2.73% 14 Jan 19 13 Feb 19 2.2 2.14 -0.06
35 CRANE -2.53% 14 Jan 19 13 Feb 19 1.98 1.93 -0.05
36 M-STOR -2.5% 14 Jan 19 13 Feb 19 8 7.8 -0.2
37 WHABT -2.48% 15 Jan 19 13 Feb 19 10.1 9.85 -0.25
38 TSC -2.31% 14 Jan 19 13 Feb 19 13 12.7 -0.3
39 A -2.29% 14 Jan 19 13 Feb 19 6.55 6.4 -0.15
40 TFMAMA -2.21% 14 Jan 19 13 Feb 19 158.5 155 -3.5
41 MILL -2.11% 14 Jan 19 13 Feb 19 1.42 1.39 -0.03
42 KTB -2.01% 14 Jan 19 13 Feb 19 19.9 19.5 -0.4
43 MNIT -1.94% 17 Jan 19 07 Feb 19 1.55 1.52 -0.03
44 TIW -1.89% 15 Jan 19 08 Feb 19 212 208 -4
45 SRICHA -1.87% 14 Jan 19 13 Feb 19 10.7 10.5 -0.2
46 QHOP -1.82% 16 Jan 19 11 Feb 19 3.3 3.24 -0.06

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง