บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
ราคาหุ้นลงมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 สัปดาห์

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 INSURE -15.79% 12 Apr 19 18 Apr 19 38 32 -6
2 NEW -13.9% 17 Apr 19 19 Apr 19 55.75 48 -7.75
3 KGI -10.16% 12 Apr 19 19 Apr 19 4.92 4.42 -0.5
4 AYUD -9.74% 12 Apr 19 19 Apr 19 48.75 44 -4.75
5 MNIT2 -9.4% 18 Apr 19 19 Apr 19 5.85 5.3 -0.55
6 SPPT -6.03% 12 Apr 19 19 Apr 19 3.98 3.74 -0.24
7 GC -5.56% 12 Apr 19 19 Apr 19 5.4 5.1 -0.3
8 HUMAN -5.29% 12 Apr 19 19 Apr 19 8.5 8.05 -0.45
9 PTL -5.03% 12 Apr 19 19 Apr 19 15.9 15.1 -0.8
10 SPORT -5% 12 Apr 19 19 Apr 19 0.2 0.19 -0.01
11 HANA -4.41% 12 Apr 19 19 Apr 19 34 32.5 -1.5
12 F&D -4.35% 12 Apr 19 18 Apr 19 18.4 17.6 -0.8
13 MILL -4.31% 12 Apr 19 19 Apr 19 1.16 1.11 -0.05
14 TOPP -4.23% 12 Apr 19 19 Apr 19 189 181 -8
15 J -4.17% 12 Apr 19 19 Apr 19 1.2 1.15 -0.05
16 TOG -4% 12 Apr 19 19 Apr 19 5 4.8 -0.2
17 TC -3.7% 12 Apr 19 19 Apr 19 3.78 3.64 -0.14
18 TEAMG -3.6% 12 Apr 19 19 Apr 19 2.22 2.14 -0.08
19 FUTUREPF -3.6% 12 Apr 19 18 Apr 19 25 24.1 -0.9
20 SPG -3.57% 18 Apr 19 19 Apr 19 14 13.5 -0.5
21 TNPF -3.49% 12 Apr 19 19 Apr 19 3.44 3.32 -0.12
22 U -3.45% 12 Apr 19 19 Apr 19 2.32 2.24 -0.08
23 SSC -3.42% 17 Apr 19 19 Apr 19 36.5 35.25 -1.25
24 OSP -3.39% 12 Apr 19 19 Apr 19 29.5 28.5 -1
25 GRAND -3.23% 12 Apr 19 19 Apr 19 0.93 0.9 -0.03
26 EMC -3.23% 12 Apr 19 19 Apr 19 0.31 0.3 -0.01
27 DELTA -3.21% 12 Apr 19 19 Apr 19 78 75.5 -2.5
28 TSC -3.08% 17 Apr 19 19 Apr 19 13 12.6 -0.4
29 Q-CON -2.91% 17 Apr 19 19 Apr 19 5.15 5 -0.15
30 TBSP -2.88% 17 Apr 19 19 Apr 19 13.9 13.5 -0.4
31 GRAMMY -2.87% 12 Apr 19 19 Apr 19 8.7 8.45 -0.25
32 ASAP -2.76% 12 Apr 19 19 Apr 19 2.9 2.82 -0.08
33 VGI -2.63% 12 Apr 19 19 Apr 19 9.5 9.25 -0.25
34 SMK -2.58% 12 Apr 19 19 Apr 19 38.75 37.75 -1
35 CCET -2.58% 12 Apr 19 19 Apr 19 1.94 1.89 -0.05
36 THG -2.4% 12 Apr 19 19 Apr 19 31.25 30.5 -0.75
37 COL -2.4% 12 Apr 19 19 Apr 19 25 24.4 -0.6
38 III -2.34% 12 Apr 19 19 Apr 19 6.4 6.25 -0.15
39 FNS -2.21% 12 Apr 19 19 Apr 19 3.62 3.54 -0.08
40 CPH -2.21% 12 Apr 19 19 Apr 19 6.8 6.65 -0.15
41 MTI -2.19% 12 Apr 19 19 Apr 19 91.25 89.25 -2
42 TNR -2.16% 12 Apr 19 19 Apr 19 13.9 13.6 -0.3
43 GIFT -2.08% 12 Apr 19 19 Apr 19 3.84 3.76 -0.08
44 SAMART -2.05% 12 Apr 19 19 Apr 19 7.3 7.15 -0.15
45 AEC -2.04% 12 Apr 19 19 Apr 19 0.49 0.48 -0.01
46 MATI -1.89% 12 Apr 19 19 Apr 19 5.3 5.2 -0.1
47 DCC -1.87% 12 Apr 19 19 Apr 19 2.14 2.1 -0.04
48 SABINA -1.83% 12 Apr 19 19 Apr 19 27.25 26.75 -0.5
49 ESTAR -1.82% 12 Apr 19 19 Apr 19 0.55 0.54 -0.01
50 UPOIC -1.81% 12 Apr 19 19 Apr 19 4.42 4.34 -0.08

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง