บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
 
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 เดือน

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 TFG 38.41% 29 May 19 28 Jun 19 3.28 4.54 1.26
2 INSURE 36.36% 31 May 19 28 Jun 19 22 30 8
3 HUMAN 36.21% 29 May 19 28 Jun 19 5.8 7.9 2.1
4 KAMART 33.56% 29 May 19 28 Jun 19 4.38 5.85 1.47
5 ICHI 32% 29 May 19 28 Jun 19 5 6.6 1.6
6 ROJNA 31.53% 29 May 19 28 Jun 19 4.98 6.55 1.57
7 KWG 31.17% 29 May 19 28 Jun 19 1.54 2.02 0.48
8 AMANAH 29.49% 29 May 19 28 Jun 19 1.56 2.02 0.46
9 BJCHI 29.41% 29 May 19 28 Jun 19 2.04 2.64 0.6
10 FANCY 29.41% 29 May 19 28 Jun 19 0.51 0.66 0.15
11 SAMART 29.37% 29 May 19 28 Jun 19 7.15 9.25 2.1
12 PTG 28.29% 29 May 19 28 Jun 19 15.2 19.5 4.3
13 VPO 28.26% 29 May 19 28 Jun 19 0.46 0.59 0.13
14 CSS 27.15% 29 May 19 28 Jun 19 1.51 1.92 0.41
15 GPSC 26.01% 29 May 19 28 Jun 19 55.75 70.25 14.5
16 JAS 25.22% 29 May 19 28 Jun 19 5.75 7.2 1.45
17 FN 25% 29 May 19 28 Jun 19 1.56 1.95 0.39
18 SAPPE 24.86% 29 May 19 28 Jun 19 18.5 23.1 4.6
19 WORK 24.75% 29 May 19 28 Jun 19 19.8 24.7 4.9
20 SAMTEL 23.86% 29 May 19 28 Jun 19 8.8 10.9 2.1
21 GJS 23.08% 29 May 19 28 Jun 19 0.13 0.16 0.03
22 JWD 23.08% 29 May 19 28 Jun 19 7.15 8.8 1.65
23 TIPCO 22.84% 29 May 19 28 Jun 19 8.1 9.95 1.85
24 STPI 22.22% 29 May 19 28 Jun 19 6.75 8.25 1.5
25 III 21.36% 29 May 19 28 Jun 19 5.15 6.25 1.1
26 SINGER 21.31% 29 May 19 28 Jun 19 6.1 7.4 1.3
27 JMART 21.11% 29 May 19 28 Jun 19 9 10.9 1.9
28 GULF 20.59% 29 May 19 28 Jun 19 102 123 21
29 TAE 20.59% 29 May 19 28 Jun 19 3.4 4.1 0.7
30 MALEE 20.28% 29 May 19 28 Jun 19 7.15 8.6 1.45
31 THANI 20% 29 May 19 28 Jun 19 5.75 6.9 1.15
32 UP 19.46% 04 Jun 19 27 Jun 19 18.5 22.1 3.6
33 7UP 19.23% 29 May 19 28 Jun 19 0.26 0.31 0.05
34 TRUE 18.9% 29 May 19 28 Jun 19 4.92 5.85 0.93
35 DELTA 18.78% 29 May 19 28 Jun 19 57.25 68 10.75
36 BCPG 18.5% 29 May 19 28 Jun 19 17.3 20.5 3.2
37 PRM 18.11% 29 May 19 28 Jun 19 6.35 7.5 1.15
38 SYNEX 18.03% 29 May 19 28 Jun 19 9.15 10.8 1.65
39 EPG 17.92% 29 May 19 28 Jun 19 5.3 6.25 0.95
40 B 17.78% 29 May 19 28 Jun 19 0.45 0.53 0.08
41 PDI 17.05% 29 May 19 28 Jun 19 8.8 10.3 1.5
42 TOA 16.8% 29 May 19 28 Jun 19 31.25 36.5 5.25
43 EPCO 16.56% 29 May 19 28 Jun 19 3.02 3.52 0.5
44 DEMCO 16.34% 29 May 19 28 Jun 19 3.06 3.56 0.5
45 ROH 15.98% 31 May 19 28 Jun 19 42.25 49 6.75
46 CTARAF 15.93% 29 May 19 28 Jun 19 4.96 5.75 0.79
47 PLANB 15.56% 29 May 19 28 Jun 19 6.75 7.8 1.05
48 THCOM 15.24% 29 May 19 28 Jun 19 5.25 6.05 0.8
49 FSS 15.12% 29 May 19 28 Jun 19 1.72 1.98 0.26
50 PSL 14.89% 29 May 19 28 Jun 19 7.05 8.1 1.05

 
©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง