บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 เดือน

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 BEC 36.57% 20 Mar 19 19 Apr 19 6.7 9.15 2.45
2 STPI 34.91% 20 Mar 19 19 Apr 19 5.3 7.15 1.85
3 AJ 32.9% 20 Mar 19 19 Apr 19 7.75 10.3 2.55
4 SBPF 25.18% 20 Mar 19 18 Apr 19 2.78 3.48 0.7
5 TTCL 20.44% 20 Mar 19 19 Apr 19 6.85 8.25 1.4
6 AQUA 20% 20 Mar 19 19 Apr 19 0.45 0.54 0.09
7 TNR 19.3% 20 Mar 19 19 Apr 19 11.4 13.6 2.2
8 AP 19.26% 20 Mar 19 19 Apr 19 6.75 8.05 1.3
9 RPC 19.15% 20 Mar 19 19 Apr 19 0.47 0.56 0.09
10 POST 18.72% 20 Mar 19 18 Apr 19 1.87 2.22 0.35
11 GGC 18.27% 20 Mar 19 19 Apr 19 10.4 12.3 1.9
12 VGI 17.83% 20 Mar 19 19 Apr 19 7.85 9.25 1.4
13 PRM 17.74% 20 Mar 19 19 Apr 19 6.2 7.3 1.1
14 KTC 16.91% 20 Mar 19 19 Apr 19 34 39.75 5.75
15 THRE 16.88% 20 Mar 19 19 Apr 19 0.77 0.9 0.13
16 SPALI 15.76% 20 Mar 19 19 Apr 19 18.4 21.3 2.9
17 TRITN 15.63% 20 Mar 19 19 Apr 19 0.32 0.37 0.05
18 GL 15.22% 20 Mar 19 19 Apr 19 6.9 7.95 1.05
19 ALLA 15.03% 20 Mar 19 19 Apr 19 1.53 1.76 0.23
20 SMM 15% 20 Mar 19 19 Apr 19 2.4 2.76 0.36
21 EVER 14% 20 Mar 19 19 Apr 19 0.5 0.57 0.07
22 JMART 13.86% 20 Mar 19 19 Apr 19 8.3 9.45 1.15
23 ANAN 13.48% 20 Mar 19 19 Apr 19 3.56 4.04 0.48
24 ORI 12.77% 20 Mar 19 19 Apr 19 7.05 7.95 0.9
25 TWZ 12.5% 20 Mar 19 19 Apr 19 0.08 0.09 0.01
26 RATCH 12.22% 20 Mar 19 19 Apr 19 55.25 62 6.75
27 MANRIN 12.1% 20 Mar 19 19 Apr 19 31 34.75 3.75
28 TIW 12% 21 Mar 19 19 Apr 19 200 224 24
29 TSR 11.93% 20 Mar 19 19 Apr 19 2.18 2.44 0.26
30 SKR 11.76% 20 Mar 19 19 Apr 19 4.08 4.56 0.48
31 SMT 11.65% 20 Mar 19 19 Apr 19 2.06 2.3 0.24
32 GULF 11.29% 20 Mar 19 19 Apr 19 90.75 101 10.25
33 BGRIM 11.02% 20 Mar 19 19 Apr 19 29.5 32.75 3.25
34 MTC 10.87% 20 Mar 19 19 Apr 19 46 51 5
35 MCOT 10.78% 20 Mar 19 19 Apr 19 10.2 11.3 1.1
36 STEC 10.75% 20 Mar 19 19 Apr 19 22.8 25.25 2.45
37 CSP 10.62% 20 Mar 19 18 Apr 19 1.13 1.25 0.12
38 TASCO 10.19% 20 Mar 19 19 Apr 19 15.7 17.3 1.6
39 TTTM 10.18% 25 Mar 19 18 Apr 19 167 184 17
40 GFPT 9.56% 20 Mar 19 19 Apr 19 13.6 14.9 1.3
41 SAMTEL 9.55% 20 Mar 19 19 Apr 19 7.85 8.6 0.75
42 TSTE 9.38% 25 Mar 19 10 Apr 19 6.4 7 0.6
43 CKP 9.37% 20 Mar 19 19 Apr 19 4.8 5.25 0.45
44 BCT 9.25% 20 Mar 19 19 Apr 19 43.25 47.25 4
45 MEGA 9.23% 20 Mar 19 19 Apr 19 32.5 35.5 3
46 RJH 9.17% 20 Mar 19 19 Apr 19 21.8 23.8 2
47 EKH 9.09% 20 Mar 19 19 Apr 19 5.5 6 0.5
48 DTAC 9.05% 20 Mar 19 19 Apr 19 49.75 54.25 4.5
49 VNT 9.05% 20 Mar 19 19 Apr 19 24.3 26.5 2.2
50 TPOLY 8.96% 20 Mar 19 19 Apr 19 2.68 2.92 0.24

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง