บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 เดือน

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 TCC 79.49% 19 Sep 18 19 Oct 18 0.39 0.7 0.31
2 PRECHA 26.62% 19 Sep 18 19 Oct 18 1.39 1.76 0.37
3 SOLAR 26.5% 19 Sep 18 19 Oct 18 2.34 2.96 0.62
4 RML 24.06% 19 Sep 18 19 Oct 18 1.33 1.65 0.32
5 TRC 22.92% 19 Sep 18 19 Oct 18 0.48 0.59 0.11
6 TH 21.92% 19 Sep 18 19 Oct 18 0.73 0.89 0.16
7 SMM 20.45% 19 Sep 18 19 Oct 18 0.88 1.06 0.18
8 SCN 19.23% 19 Sep 18 19 Oct 18 4.16 4.96 0.8
9 TPP 18.34% 20 Sep 18 16 Oct 18 16.9 20 3.1
10 MTC 17.24% 19 Sep 18 19 Oct 18 43.5 51 7.5
11 SPPT 16.57% 19 Sep 18 19 Oct 18 3.5 4.08 0.58
12 ACC 15.91% 19 Sep 18 19 Oct 18 0.44 0.51 0.07
13 ALT 15.06% 19 Sep 18 19 Oct 18 3.32 3.82 0.5
14 SKN 14.89% 19 Sep 18 19 Oct 18 4.7 5.4 0.7
15 PAF 14.61% 19 Sep 18 19 Oct 18 0.89 1.02 0.13
16 AYUD 14.38% 19 Sep 18 19 Oct 18 38.25 43.75 5.5
17 FANCY 13.48% 19 Sep 18 19 Oct 18 0.89 1.01 0.12
18 JCK 12.84% 19 Sep 18 19 Oct 18 1.48 1.67 0.19
19 NOK 12.61% 19 Sep 18 19 Oct 18 2.38 2.68 0.3
20 NOBLE 12.2% 19 Sep 18 19 Oct 18 12.3 13.8 1.5
21 STPI 10% 19 Sep 18 19 Oct 18 5 5.5 0.5
22 STA 9.93% 19 Sep 18 19 Oct 18 15.1 16.6 1.5
23 MONTRI 9.24% 19 Sep 18 19 Oct 18 5.95 6.5 0.55
24 GUNKUL 9.15% 19 Sep 18 19 Oct 18 2.84 3.1 0.26
25 SYNEX 9.15% 19 Sep 18 19 Oct 18 14.2 15.5 1.3
26 COM7 8.96% 19 Sep 18 19 Oct 18 20.1 21.9 1.8
27 RCI 8.94% 19 Sep 18 19 Oct 18 3.58 3.9 0.32
28 AEONTS 8.79% 19 Sep 18 19 Oct 18 182 198 16
29 PE 8.33% 19 Sep 18 19 Oct 18 0.24 0.26 0.02
30 TRU 7.83% 19 Sep 18 19 Oct 18 4.6 4.96 0.36
31 ESTAR 7.81% 19 Sep 18 19 Oct 18 0.64 0.69 0.05
32 BRR 7.58% 19 Sep 18 19 Oct 18 6.6 7.1 0.5
33 EMC 7.41% 19 Sep 18 19 Oct 18 0.27 0.29 0.02
34 METCO 7.18% 19 Sep 18 19 Oct 18 195 209 14
35 TGPRO 7.14% 19 Sep 18 19 Oct 18 0.14 0.15 0.01
36 NEW 7.04% 19 Sep 18 16 Oct 18 71 76 5
37 SEAFCO 6.74% 19 Sep 18 19 Oct 18 8.9 9.5 0.6
38 THE 6.36% 19 Sep 18 19 Oct 18 3.46 3.68 0.22
39 AEC 6.12% 19 Sep 18 19 Oct 18 0.49 0.52 0.03
40 WG 6.1% 24 Sep 18 19 Oct 18 164 174 10
41 UT 5.93% 20 Sep 18 17 Oct 18 13.5 14.3 0.8
42 NEP 5.41% 19 Sep 18 19 Oct 18 0.37 0.39 0.02
43 KSL 5.39% 19 Sep 18 19 Oct 18 3.34 3.52 0.18
44 BH 5.28% 19 Sep 18 19 Oct 18 180 189.5 9.5
45 CCP 4.88% 19 Sep 18 19 Oct 18 0.41 0.43 0.02
46 ROJNA 4.76% 19 Sep 18 19 Oct 18 5.25 5.5 0.25
47 THANI 4.71% 19 Sep 18 19 Oct 18 8.5 8.9 0.4
48 QHPF 4.65% 19 Sep 18 19 Oct 18 12.9 13.5 0.6
49 MSC 4.58% 19 Sep 18 19 Oct 18 6.55 6.85 0.3
50 7UP 4.44% 19 Sep 18 19 Oct 18 0.45 0.47 0.02

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง