บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
 
อันดับหุ้น
กราฟ day
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 Week
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 Month
ราคาหุ้น break 100 วัน
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
 
 
 
 
 
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 เดือน

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 TIW 124.58 23 Jan 18 20 Feb 18 179 402 223
2 NPP 89.53 22 Jan 18 20 Feb 18 0.86 1.63 0.77
3 SOLAR 47.54 22 Jan 18 20 Feb 18 1.83 2.7 0.87
4 TRITN 45 22 Jan 18 20 Feb 18 0.2 0.29 0.09
5 TEAM 40.14 22 Jan 18 20 Feb 18 1.42 1.99 0.57
6 GL 34.65 22 Jan 18 20 Feb 18 5.05 6.8 1.75
7 ASAP 34.44 22 Jan 18 20 Feb 18 9 12.1 3.1
8 CWT 31.13 22 Jan 18 20 Feb 18 3.02 3.96 0.94
9 WICE 29.91 22 Jan 18 20 Feb 18 5.85 7.6 1.75
10 RML 28.26 22 Jan 18 20 Feb 18 0.92 1.18 0.26
11 HUMAN 28.16 22 Jan 18 20 Feb 18 10.3 13.2 2.9
12 LRH 26.53 22 Jan 18 20 Feb 18 24.5 31 6.5
13 THIP 25.19 22 Jan 18 20 Feb 18 32.75 41 8.25
14 RS 24.76 22 Jan 18 20 Feb 18 26.25 32.75 6.5
15 TWPC 23.66 22 Jan 18 20 Feb 18 9.3 11.5 2.2
16 AMANAH 21.43 22 Jan 18 20 Feb 18 1.68 2.04 0.36
17 UTP 21.11 22 Jan 18 20 Feb 18 9 10.9 1.9
18 PSL 21.1 22 Jan 18 20 Feb 18 10.9 13.2 2.3
19 S 19.75 22 Jan 18 20 Feb 18 3.24 3.88 0.64
20 AEONTS 18.79 22 Jan 18 20 Feb 18 149 177 28
21 VNT 18.47 22 Jan 18 20 Feb 18 24.9 29.5 4.6
22 CGD 18.12 22 Jan 18 20 Feb 18 1.38 1.63 0.25
23 JMT 16.03 22 Jan 18 20 Feb 18 32.75 38 5.25
24 SMM 15.48 22 Jan 18 20 Feb 18 0.84 0.97 0.13
25 MAKRO 15 22 Jan 18 20 Feb 18 40 46 6
26 ROCK 14.62 23 Jan 18 16 Feb 18 17.1 19.6 2.5
27 LTX 14.61 22 Jan 18 20 Feb 18 66.75 76.5 9.75
28 KTC 14.29 22 Jan 18 20 Feb 18 231 264 33
29 GOLD 13.94 22 Jan 18 20 Feb 18 8.25 9.4 1.15
30 MATCH 13.69 22 Jan 18 20 Feb 18 1.68 1.91 0.23
31 DCC 12.99 22 Jan 18 20 Feb 18 3.54 4 0.46
32 RSP 12.9 22 Jan 18 20 Feb 18 6.2 7 0.8
33 UV 11.63 22 Jan 18 20 Feb 18 8.6 9.6 1
34 SF 11.38 22 Jan 18 20 Feb 18 8.35 9.3 0.95
35 MTLS 11.32 22 Jan 18 20 Feb 18 39.75 44.25 4.5
36 JTS 10.78 22 Jan 18 20 Feb 18 1.67 1.85 0.18
37 APCS 10.57 22 Jan 18 20 Feb 18 6.15 6.8 0.65
38 SCI 10.08 22 Jan 18 20 Feb 18 5.95 6.55 0.6
39 CI 9.55 22 Jan 18 20 Feb 18 1.57 1.72 0.15
40 SPCG 9.5 22 Jan 18 20 Feb 18 22.1 24.2 2.1
41 PACE 9.43 22 Jan 18 20 Feb 18 0.53 0.58 0.05
42 ROH 9.4 22 Jan 18 20 Feb 18 37.25 40.75 3.5
43 VIH 9.38 22 Jan 18 20 Feb 18 8 8.75 0.75
44 PAF 8.97 22 Jan 18 20 Feb 18 1.45 1.58 0.13
45 PDI 8.85 22 Jan 18 20 Feb 18 22.6 24.6 2
46 SPPT 8.85 22 Jan 18 20 Feb 18 4.52 4.92 0.4
47 GPI 8.72 22 Jan 18 20 Feb 18 2.98 3.24 0.26
48 HTC 8.51 22 Jan 18 20 Feb 18 23.5 25.5 2
49 EKH 8.11 22 Jan 18 20 Feb 18 5.55 6 0.45
50 BIG 8.05 22 Jan 18 20 Feb 18 2.98 3.22 0.24

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง