บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 เดือน

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 EPCO 31.46% 21 May 18 18 Jun 18 4.26 5.6 1.34
2 NOBLE 23.47% 21 May 18 18 Jun 18 9.8 12.1 2.3
3 AKR 16.95% 21 May 18 18 Jun 18 1.18 1.38 0.2
4 ANAN 16.59% 21 May 18 18 Jun 18 4.22 4.92 0.7
5 RCI 16.36% 21 May 18 18 Jun 18 2.2 2.56 0.36
6 EMC 15% 21 May 18 18 Jun 18 0.2 0.23 0.03
7 TTCL 13.01% 21 May 18 18 Jun 18 7.3 8.25 0.95
8 CPT 11.01% 21 May 18 18 Jun 18 2.18 2.42 0.24
9 TFI 10.81% 21 May 18 18 Jun 18 0.37 0.41 0.04
10 PRINC 10.43% 21 May 18 18 Jun 18 5.75 6.35 0.6
11 TGCI 10.08% 21 May 18 18 Jun 18 2.58 2.84 0.26
12 GLAND 9.92% 21 May 18 18 Jun 18 2.42 2.66 0.24
13 UP 9.09% 21 May 18 15 Jun 18 27.5 30 2.5
14 CNT 7.69% 21 May 18 18 Jun 18 2.34 2.52 0.18
15 TWZ 7.69% 21 May 18 18 Jun 18 0.13 0.14 0.01
16 EPG 7.59% 21 May 18 18 Jun 18 7.25 7.8 0.55
17 AQUA 7.55% 21 May 18 18 Jun 18 0.53 0.57 0.04
18 TCMC 6.67% 21 May 18 18 Jun 18 2.4 2.56 0.16
19 CBG 6.51% 21 May 18 18 Jun 18 53.75 57.25 3.5
20 TCOAT 6.42% 21 May 18 13 Jun 18 27.25 29 1.75
21 GLOW 6.25% 21 May 18 18 Jun 18 84 89.25 5.25
22 COL 5.66% 21 May 18 18 Jun 18 26.5 28 1.5
23 J 5% 21 May 18 18 Jun 18 1.6 1.68 0.08
24 MJD 4.4% 21 May 18 18 Jun 18 3.18 3.32 0.14
25 MBK 4.27% 21 May 18 18 Jun 18 23.4 24.4 1
26 STANLY 4.1% 21 May 18 18 Jun 18 244 254 10
27 SVH 4.09% 21 May 18 18 Jun 18 440 458 18
28 TTTM 3.94% 21 May 18 18 Jun 18 127 132 5
29 EE 3.75% 21 May 18 18 Jun 18 0.8 0.83 0.03
30 SPORT 3.45% 21 May 18 18 Jun 18 0.58 0.6 0.02
31 WIIK 3.45% 21 May 18 18 Jun 18 2.32 2.4 0.08
32 KBANK 3.37% 21 May 18 18 Jun 18 193 199.5 6.5
33 BAY 3.18% 21 May 18 18 Jun 18 39.25 40.5 1.25
34 GEL 3.03% 21 May 18 18 Jun 18 0.33 0.34 0.01
35 LPN 3.03% 21 May 18 18 Jun 18 9.9 10.2 0.3
36 CK 2.94% 21 May 18 18 Jun 18 25.5 26.25 0.75
37 RPH 2.89% 21 May 18 18 Jun 18 4.84 4.98 0.14
38 TC 2.84% 21 May 18 18 Jun 18 2.82 2.9 0.08
39 STEC 2.8% 21 May 18 18 Jun 18 21.4 22 0.6
40 NSI 2.47% 21 May 18 18 Jun 18 81 83 2
41 WHAUP 2.46% 21 May 18 18 Jun 18 6.1 6.25 0.15
42 GLOBAL 2.4% 21 May 18 18 Jun 18 16.7 17.1 0.4
43 CPTGF 2.33% 21 May 18 18 Jun 18 12.9 13.2 0.3
44 KTB 2.3% 21 May 18 18 Jun 18 17.4 17.8 0.4
45 DIF 2.1% 21 May 18 18 Jun 18 14.3 14.6 0.3
46 BBL 2.07% 21 May 18 18 Jun 18 193.5 197.5 4
47 PATO 2.07% 21 May 18 18 Jun 18 14.5 14.8 0.3
48 AEC 2.04% 21 May 18 18 Jun 18 0.49 0.5 0.01
49 GREEN 2% 21 May 18 18 Jun 18 1 1.02 0.02
50 TTA 1.99% 21 May 18 18 Jun 18 7.55 7.7 0.15

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง