บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 เดือน

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 CPT 63.38% 14 Jan 19 13 Feb 19 0.71 1.16 0.45
2 DIGI 50% 14 Jan 19 13 Feb 19 0.26 0.39 0.13
3 TKN 48.34% 14 Jan 19 13 Feb 19 7.55 11.2 3.65
4 SDC 40% 14 Jan 19 13 Feb 19 0.3 0.42 0.12
5 NER 35.96% 14 Jan 19 13 Feb 19 1.78 2.42 0.64
6 SPORT 35.71% 14 Jan 19 13 Feb 19 0.14 0.19 0.05
7 GBX 32.73% 14 Jan 19 13 Feb 19 0.55 0.73 0.18
8 JMART 32.59% 14 Jan 19 13 Feb 19 4.94 6.55 1.61
9 VPO 31.71% 14 Jan 19 13 Feb 19 0.41 0.54 0.13
10 DDD 31.69% 14 Jan 19 13 Feb 19 18.3 24.1 5.8
11 SMM 28.1% 14 Jan 19 13 Feb 19 2.42 3.1 0.68
12 PERM 27.96% 14 Jan 19 13 Feb 19 1.86 2.38 0.52
13 JUTHA 27.87% 14 Jan 19 13 Feb 19 0.61 0.78 0.17
14 TCMC 27.33% 14 Jan 19 13 Feb 19 1.5 1.91 0.41
15 JAS 27.16% 14 Jan 19 13 Feb 19 4.64 5.9 1.26
16 GRAMMY 26.5% 14 Jan 19 13 Feb 19 5.85 7.4 1.55
17 CBG 26.32% 14 Jan 19 13 Feb 19 33.25 42 8.75
18 GL 26.32% 14 Jan 19 13 Feb 19 6.65 8.4 1.75
19 INGRS 25% 14 Jan 19 13 Feb 19 0.56 0.7 0.14
20 TKT 24.26% 16 Jan 19 13 Feb 19 1.36 1.69 0.33
21 VNT 23.76% 14 Jan 19 13 Feb 19 20.2 25 4.8
22 BEAUTY 23.48% 14 Jan 19 13 Feb 19 6.6 8.15 1.55
23 COM7 23.31% 14 Jan 19 13 Feb 19 13.3 16.4 3.1
24 ROCK 23.03% 14 Jan 19 07 Feb 19 16.5 20.3 3.8
25 MEGA 22.61% 14 Jan 19 13 Feb 19 28.75 35.25 6.5
26 BEC 22.55% 14 Jan 19 13 Feb 19 5.1 6.25 1.15
27 SAM 22.45% 14 Jan 19 13 Feb 19 0.49 0.6 0.11
28 AH 21.65% 14 Jan 19 13 Feb 19 19.4 23.6 4.2
29 RPC 21.62% 14 Jan 19 13 Feb 19 0.37 0.45 0.08
30 BWG 21.3% 14 Jan 19 13 Feb 19 1.08 1.31 0.23
31 TSI 21.21% 14 Jan 19 13 Feb 19 0.66 0.8 0.14
32 JTS 20.9% 14 Jan 19 13 Feb 19 1.34 1.62 0.28
33 SAPPE 20% 14 Jan 19 13 Feb 19 15 18 3
34 THCOM 19.67% 14 Jan 19 13 Feb 19 6.1 7.3 1.2
35 CENTEL 19.48% 14 Jan 19 13 Feb 19 38.5 46 7.5
36 BSBM 19.35% 14 Jan 19 13 Feb 19 0.93 1.11 0.18
37 B 19.05% 14 Jan 19 13 Feb 19 0.42 0.5 0.08
38 AMATAV 18.78% 14 Jan 19 13 Feb 19 4.42 5.25 0.83
39 TEAM 18.37% 14 Jan 19 13 Feb 19 0.98 1.16 0.18
40 SKE 18.28% 14 Jan 19 13 Feb 19 0.93 1.1 0.17
41 ASIA 17.78% 14 Jan 19 13 Feb 19 6.75 7.95 1.2
42 INTUCH 17.55% 14 Jan 19 13 Feb 19 47 55.25 8.25
43 SPPT 17.09% 14 Jan 19 13 Feb 19 3.98 4.66 0.68
44 PF 16.9% 14 Jan 19 13 Feb 19 0.71 0.83 0.12
45 LPN 16.8% 14 Jan 19 13 Feb 19 6.25 7.3 1.05
46 RML 16.67% 14 Jan 19 13 Feb 19 1.14 1.33 0.19
47 BGC 16.35% 14 Jan 19 13 Feb 19 10.4 12.1 1.7
48 AMC 16.13% 14 Jan 19 13 Feb 19 1.86 2.16 0.3
49 LOXLEY 15.79% 14 Jan 19 13 Feb 19 1.71 1.98 0.27
50 GOLD 15.56% 14 Jan 19 13 Feb 19 6.75 7.8 1.05

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง