บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 เดือน

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 PACE 63.41% 17 Jul 18 16 Aug 18 0.41 0.67 0.26
2 ASIAN 54.21% 17 Jul 18 16 Aug 18 5.35 8.25 2.9
3 ESSO 36.84% 17 Jul 18 16 Aug 18 11.4 15.6 4.2
4 III 34.28% 17 Jul 18 16 Aug 18 4.58 6.15 1.57
5 CSR 28.9% 17 Jul 18 16 Aug 18 77 99.25 22.25
6 GL 25.47% 17 Jul 18 16 Aug 18 5.3 6.65 1.35
7 GLAND 24.79% 17 Jul 18 16 Aug 18 2.34 2.92 0.58
8 RML 22.69% 17 Jul 18 16 Aug 18 1.19 1.46 0.27
9 ASAP 21.49% 17 Jul 18 16 Aug 18 4.98 6.05 1.07
10 SAWAD 21.14% 17 Jul 18 16 Aug 18 30.75 37.25 6.5
11 PF 20.21% 17 Jul 18 16 Aug 18 0.94 1.13 0.19
12 CHG 20% 17 Jul 18 16 Aug 18 2.1 2.52 0.42
13 BEAUTY 19.59% 17 Jul 18 16 Aug 18 7.4 8.85 1.45
14 DTAC 19.48% 17 Jul 18 16 Aug 18 38.5 46 7.5
15 SVI 19.14% 17 Jul 18 16 Aug 18 4.18 4.98 0.8
16 SABINA 17.95% 17 Jul 18 16 Aug 18 29.25 34.5 5.25
17 MDX 17.8% 17 Jul 18 16 Aug 18 3.82 4.5 0.68
18 WICE 17.8% 17 Jul 18 16 Aug 18 3.82 4.5 0.68
19 MILL 17.52% 17 Jul 18 16 Aug 18 1.37 1.61 0.24
20 SCB 17.07% 17 Jul 18 16 Aug 18 123 144 21
21 TU 16.88% 17 Jul 18 16 Aug 18 15.4 18 2.6
22 LTX 16.87% 17 Jul 18 16 Aug 18 83 97 14
23 TTTM 16.61% 17 Jul 18 16 Aug 18 138.5 161.5 23
24 SPRC 16.42% 17 Jul 18 16 Aug 18 13.4 15.6 2.2
25 TSR 15.74% 17 Jul 18 16 Aug 18 2.16 2.5 0.34
26 CPI 15.48% 17 Jul 18 16 Aug 18 1.55 1.79 0.24
27 IHL 15.48% 17 Jul 18 16 Aug 18 7.75 8.95 1.2
28 ORI 14.71% 17 Jul 18 16 Aug 18 17 19.5 2.5
29 STA 14.71% 17 Jul 18 16 Aug 18 10.2 11.7 1.5
30 SHANG 13.77% 17 Jul 18 16 Aug 18 69 78.5 9.5
31 PRM 13.28% 17 Jul 18 16 Aug 18 6.4 7.25 0.85
32 SMT 13.16% 17 Jul 18 16 Aug 18 2.28 2.58 0.3
33 CTW 13.12% 17 Jul 18 16 Aug 18 8 9.05 1.05
34 PLE 13.04% 17 Jul 18 16 Aug 18 1.15 1.3 0.15
35 BCH 12.74% 17 Jul 18 16 Aug 18 15.7 17.7 2
36 CFRESH 12.56% 17 Jul 18 16 Aug 18 4.14 4.66 0.52
37 INOX 12.26% 17 Jul 18 16 Aug 18 1.06 1.19 0.13
38 STANLY 12.24% 17 Jul 18 16 Aug 18 245 275 30
39 TCAP 12.17% 17 Jul 18 16 Aug 18 47.25 53 5.75
40 TRUBB 11.66% 17 Jul 18 16 Aug 18 1.63 1.82 0.19
41 FTE 11.54% 17 Jul 18 16 Aug 18 2.08 2.32 0.24
42 ERW 11.45% 17 Jul 18 16 Aug 18 6.55 7.3 0.75
43 SINGER 11.31% 17 Jul 18 16 Aug 18 8.4 9.35 0.95
44 GRAND 11.11% 17 Jul 18 16 Aug 18 0.9 1 0.1
45 PERM 11.11% 17 Jul 18 16 Aug 18 2.16 2.4 0.24
46 THCOM 10.98% 17 Jul 18 16 Aug 18 8.2 9.1 0.9
47 RICHY 10.71% 17 Jul 18 16 Aug 18 1.68 1.86 0.18
48 COM7 10.65% 17 Jul 18 16 Aug 18 16.9 18.7 1.8
49 TNL 10.5% 20 Jul 18 16 Aug 18 18.1 20 1.9
50 SCP 10.46% 17 Jul 18 16 Aug 18 7.65 8.45 0.8

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง