บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 สัปดาห์

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 DIGI 43.9% 12 Apr 18 19 Apr 18 0.41 0.59 0.18
2 EIC 33.33% 12 Apr 18 19 Apr 18 0.06 0.08 0.02
3 RML 15.53% 12 Apr 18 19 Apr 18 1.03 1.19 0.16
4 KTC 14.67% 12 Apr 18 19 Apr 18 300 344 44
5 AS 13.16% 12 Apr 18 19 Apr 18 1.52 1.72 0.2
6 PTTEP 12.71% 12 Apr 18 19 Apr 18 118 133 15
7 SCN 12.57% 12 Apr 18 19 Apr 18 3.5 3.94 0.44
8 ORI 10.78% 12 Apr 18 19 Apr 18 16.7 18.5 1.8
9 MTLS 10.22% 12 Apr 18 19 Apr 18 34.25 37.75 3.5
10 JWD 9.64% 12 Apr 18 19 Apr 18 8.3 9.1 0.8
11 GJS 8.82% 12 Apr 18 19 Apr 18 0.34 0.37 0.03
12 PSL 8.7% 12 Apr 18 19 Apr 18 11.5 12.5 1
13 KCE 7.89% 12 Apr 18 19 Apr 18 66.5 71.75 5.25
14 SPPT 7.89% 12 Apr 18 19 Apr 18 5.7 6.15 0.45
15 SUPER 7.69% 12 Apr 18 19 Apr 18 1.04 1.12 0.08
16 GENCO 7.59% 12 Apr 18 19 Apr 18 0.79 0.85 0.06
17 SAWAD 7.21% 12 Apr 18 19 Apr 18 55.5 59.5 4
18 AMATA 7.11% 12 Apr 18 19 Apr 18 19.7 21.1 1.4
19 SPACK 6.8% 12 Apr 18 19 Apr 18 2.06 2.2 0.14
20 GSTEL 6.67% 12 Apr 18 19 Apr 18 0.15 0.16 0.01
21 SDC 6.67% 12 Apr 18 19 Apr 18 0.3 0.32 0.02
22 AEONTS 6.61% 12 Apr 18 19 Apr 18 174 185.5 11.5
23 LOXLEY 6.19% 12 Apr 18 19 Apr 18 2.26 2.4 0.14
24 EE 6.15% 12 Apr 18 19 Apr 18 0.65 0.69 0.04
25 PTTGC 5.94% 12 Apr 18 19 Apr 18 96.75 102.5 5.75
26 IVL 5.78% 12 Apr 18 19 Apr 18 56.25 59.5 3.25
27 WICE 5.66% 12 Apr 18 19 Apr 18 5.3 5.6 0.3
28 JMT 5.65% 12 Apr 18 19 Apr 18 31 32.75 1.75
29 PTG 5.62% 12 Apr 18 19 Apr 18 17.8 18.8 1
30 BEAUTY 5.48% 12 Apr 18 19 Apr 18 21.9 23.1 1.2
31 PTT 5.45% 12 Apr 18 19 Apr 18 550 580 30
32 UTP 5.45% 12 Apr 18 19 Apr 18 11 11.6 0.6
33 PRINC 5.31% 12 Apr 18 19 Apr 18 5.65 5.95 0.3
34 TNITY 5.17% 12 Apr 18 19 Apr 18 5.8 6.1 0.3
35 JAS 5.08% 12 Apr 18 19 Apr 18 5.9 6.2 0.3
36 PTL 5.03% 12 Apr 18 19 Apr 18 15.9 16.7 0.8
37 RPC 5% 12 Apr 18 19 Apr 18 0.6 0.63 0.03
38 CCP 4.76% 12 Apr 18 19 Apr 18 0.42 0.44 0.02
39 THANI 4.67% 12 Apr 18 19 Apr 18 7.5 7.85 0.35
40 DTC 4.52% 12 Apr 18 19 Apr 18 9.95 10.4 0.45
41 STA 4.5% 12 Apr 18 19 Apr 18 11.1 11.6 0.5
42 EPG 4.44% 12 Apr 18 19 Apr 18 6.75 7.05 0.3
43 DTAC 4.42% 12 Apr 18 19 Apr 18 45.25 47.25 2
44 PERM 4.39% 12 Apr 18 19 Apr 18 2.28 2.38 0.1
45 THG 4.35% 12 Apr 18 19 Apr 18 34.5 36 1.5
46 TTA 4.32% 12 Apr 18 19 Apr 18 8.1 8.45 0.35
47 GGC 4.26% 12 Apr 18 19 Apr 18 14.1 14.7 0.6
48 BEM 4.05% 12 Apr 18 19 Apr 18 7.4 7.7 0.3
49 KWG 4.03% 12 Apr 18 19 Apr 18 2.48 2.58 0.1
50 BJC 4% 12 Apr 18 19 Apr 18 56.25 58.5 2.25

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง