บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
 
อันดับหุ้น
กราฟ day
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 Week
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 Month
ราคาหุ้น break 100 วัน
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
 
 
 
 
 
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 สัปดาห์

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 SKE 27.14 13 Feb 18 20 Feb 18 1.4 1.78 0.38
2 THIP 22.39 13 Feb 18 20 Feb 18 33.5 41 7.5
3 ASAP 21 13 Feb 18 20 Feb 18 10 12.1 2.1
4 SOLAR 20.54 13 Feb 18 20 Feb 18 2.24 2.7 0.46
5 CGD 17.27 13 Feb 18 20 Feb 18 1.39 1.63 0.24
6 DIGI 16.67 13 Feb 18 20 Feb 18 0.6 0.7 0.1
7 WICE 15.15 13 Feb 18 20 Feb 18 6.6 7.6 1
8 CWT 15.12 13 Feb 18 20 Feb 18 3.44 3.96 0.52
9 TIW 14.53 13 Feb 18 20 Feb 18 351 402 51
10 PDI 11.31 13 Feb 18 20 Feb 18 22.1 24.6 2.5
11 LTX 11.27 13 Feb 18 20 Feb 18 68.75 76.5 7.75
12 DCC 11.11 13 Feb 18 20 Feb 18 3.6 4 0.4
13 MAKRO 10.84 13 Feb 18 20 Feb 18 41.5 46 4.5
14 SCI 9.17 13 Feb 18 20 Feb 18 6 6.55 0.55
15 SUPER 9.09 13 Feb 18 20 Feb 18 0.99 1.08 0.09
16 PCSGH 8.84 13 Feb 18 20 Feb 18 7.35 8 0.65
17 GGC 8.72 13 Feb 18 20 Feb 18 14.9 16.2 1.3
18 TCOAT 8.57 16 Feb 18 20 Feb 18 26.25 28.5 2.25
19 GEL 8.33 13 Feb 18 20 Feb 18 0.36 0.39 0.03
20 IHL 8.18 13 Feb 18 20 Feb 18 11 11.9 0.9
21 SPPT 7.42 13 Feb 18 20 Feb 18 4.58 4.92 0.34
22 SQ 7.41 13 Feb 18 20 Feb 18 4.32 4.64 0.32
23 SPG 7.39 13 Feb 18 20 Feb 18 17.6 18.9 1.3
24 TNL 7.39 15 Feb 18 20 Feb 18 20.3 21.8 1.5
25 AH 7.2 13 Feb 18 20 Feb 18 31.25 33.5 2.25
26 APCS 7.09 13 Feb 18 20 Feb 18 6.35 6.8 0.45
27 URBNPF 6.73 14 Feb 18 20 Feb 18 5.2 5.55 0.35
28 HUMAN 6.45 13 Feb 18 20 Feb 18 12.4 13.2 0.8
29 PSL 6.45 13 Feb 18 20 Feb 18 12.4 13.2 0.8
30 TEAM 5.29 13 Feb 18 20 Feb 18 1.89 1.99 0.1
31 F&D 5.05 13 Feb 18 20 Feb 18 21.8 22.9 1.1
32 GOLD 5.03 13 Feb 18 20 Feb 18 8.95 9.4 0.45
33 RICHY 4.92 13 Feb 18 20 Feb 18 1.83 1.92 0.09
34 APEX 4.88 13 Feb 18 20 Feb 18 0.41 0.43 0.02
35 CPALL 4.75 13 Feb 18 20 Feb 18 79 82.75 3.75
36 AEONTS 4.73 13 Feb 18 20 Feb 18 169 177 8
37 TGCI 4.67 13 Feb 18 20 Feb 18 3 3.14 0.14
38 KWC 4.65 13 Feb 18 19 Feb 18 258 270 12
39 BWG 4.62 13 Feb 18 20 Feb 18 1.3 1.36 0.06
40 SMPC 4.55 13 Feb 18 20 Feb 18 13.2 13.8 0.6
41 EGCO 4.52 13 Feb 18 20 Feb 18 221 231 10
42 SSTPF 4.26 13 Feb 18 15 Feb 18 7.05 7.35 0.3
43 COM7 4.24 13 Feb 18 20 Feb 18 16.5 17.2 0.7
44 III 4.19 13 Feb 18 20 Feb 18 8.35 8.7 0.35
45 LPH 4.17 13 Feb 18 20 Feb 18 7.2 7.5 0.3
46 RS 3.97 13 Feb 18 20 Feb 18 31.5 32.75 1.25
47 NPP 3.82 13 Feb 18 20 Feb 18 1.57 1.63 0.06
48 AJA 3.7 13 Feb 18 20 Feb 18 0.54 0.56 0.02
49 HMPRO 3.65 13 Feb 18 20 Feb 18 13.7 14.2 0.5
50 CPT 3.6 13 Feb 18 20 Feb 18 2.22 2.3 0.08

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง