บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 สัปดาห์

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 FANCY 18.82% 12 Oct 18 19 Oct 18 0.85 1.01 0.16
2 RML 16.2% 12 Oct 18 19 Oct 18 1.42 1.65 0.23
3 PAF 14.61% 12 Oct 18 19 Oct 18 0.89 1.02 0.13
4 PE 8.33% 12 Oct 18 19 Oct 18 0.24 0.26 0.02
5 DTCI 7.41% 12 Oct 18 19 Oct 18 27 29 2
6 DTAC 5.23% 12 Oct 18 19 Oct 18 43 45.25 2.25
7 SAWANG 5.22% 12 Oct 18 17 Oct 18 13.4 14.1 0.7
8 TKT 4.91% 12 Oct 18 19 Oct 18 1.63 1.71 0.08
9 WIN 4.84% 12 Oct 18 19 Oct 18 0.62 0.65 0.03
10 BRR 4.41% 12 Oct 18 19 Oct 18 6.8 7.1 0.3
11 SAT 4.39% 12 Oct 18 19 Oct 18 20.5 21.4 0.9
12 BGC 4.24% 18 Oct 18 19 Oct 18 11.8 12.3 0.5
13 SOLAR 4.23% 12 Oct 18 19 Oct 18 2.84 2.96 0.12
14 SCN 4.2% 12 Oct 18 19 Oct 18 4.76 4.96 0.2
15 HANA 3.95% 12 Oct 18 19 Oct 18 38 39.5 1.5
16 TSC 3.94% 16 Oct 18 19 Oct 18 12.7 13.2 0.5
17 SVI 3.64% 12 Oct 18 19 Oct 18 5.5 5.7 0.2
18 ERW 3.29% 12 Oct 18 19 Oct 18 7.6 7.85 0.25
19 KGI 3.2% 12 Oct 18 19 Oct 18 4.38 4.52 0.14
20 CPTGF 3.01% 12 Oct 18 19 Oct 18 13.3 13.7 0.4
21 PF 2.97% 12 Oct 18 19 Oct 18 1.01 1.04 0.03
22 AYUD 2.94% 12 Oct 18 19 Oct 18 42.5 43.75 1.25
23 URBNPF 2.87% 16 Oct 18 18 Oct 18 3.48 3.58 0.1
24 BIG 2.84% 12 Oct 18 19 Oct 18 1.76 1.81 0.05
25 AJA 2.63% 12 Oct 18 19 Oct 18 0.38 0.39 0.01
26 MAJOR 2.55% 12 Oct 18 19 Oct 18 23.5 24.1 0.6
27 SPPT 2.51% 12 Oct 18 19 Oct 18 3.98 4.08 0.1
28 PSH 2.46% 12 Oct 18 19 Oct 18 20.3 20.8 0.5
29 CCP 2.38% 12 Oct 18 19 Oct 18 0.42 0.43 0.01
30 SC 2.31% 12 Oct 18 19 Oct 18 3.46 3.54 0.08
31 SMPC 2.26% 12 Oct 18 19 Oct 18 13.3 13.6 0.3
32 NCH 2.15% 12 Oct 18 19 Oct 18 0.93 0.95 0.02
33 UT 2.14% 12 Oct 18 17 Oct 18 14 14.3 0.3
34 SPACK 2.12% 12 Oct 18 19 Oct 18 1.89 1.93 0.04
35 TPCORP 2.04% 12 Oct 18 17 Oct 18 14.7 15 0.3
36 GRAND 1.98% 12 Oct 18 19 Oct 18 1.01 1.03 0.02
37 PACE 1.96% 12 Oct 18 19 Oct 18 0.51 0.52 0.01
38 ICC 1.86% 12 Oct 18 19 Oct 18 40.25 41 0.75
39 TEAM 1.83% 12 Oct 18 19 Oct 18 1.09 1.11 0.02
40 EASTW 1.82% 12 Oct 18 19 Oct 18 11 11.2 0.2
41 EGATIF 1.8% 12 Oct 18 19 Oct 18 11.1 11.3 0.2
42 CHOTI 1.79% 12 Oct 18 17 Oct 18 139.5 142 2.5
43 M 1.75% 12 Oct 18 19 Oct 18 71.25 72.5 1.25
44 KSL 1.73% 12 Oct 18 19 Oct 18 3.46 3.52 0.06
45 GULF 1.68% 12 Oct 18 19 Oct 18 74.5 75.75 1.25
46 TTW 1.63% 12 Oct 18 19 Oct 18 12.3 12.5 0.2
47 WHAUP 1.63% 12 Oct 18 19 Oct 18 6.15 6.25 0.1
48 ASP 1.61% 12 Oct 18 19 Oct 18 3.72 3.78 0.06
49 TCMC 1.6% 12 Oct 18 19 Oct 18 2.5 2.54 0.04
50 BCH 1.58% 12 Oct 18 19 Oct 18 19 19.3 0.3

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง