บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
 
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 สัปดาห์

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 7UP 29.17% 21 Jun 19 28 Jun 19 0.24 0.31 0.07
2 EIC 25% 21 Jun 19 28 Jun 19 0.04 0.05 0.01
3 INSURE 25% 21 Jun 19 28 Jun 19 24 30 6
4 FANCY 20% 21 Jun 19 28 Jun 19 0.55 0.66 0.11
5 JMART 19.13% 21 Jun 19 28 Jun 19 9.15 10.9 1.75
6 ICHI 17.86% 21 Jun 19 28 Jun 19 5.6 6.6 1
7 SAPPE 17.86% 21 Jun 19 28 Jun 19 19.6 23.1 3.5
8 FN 15.38% 21 Jun 19 28 Jun 19 1.69 1.95 0.26
9 SINGER 14.73% 21 Jun 19 28 Jun 19 6.45 7.4 0.95
10 SMPC 14.38% 21 Jun 19 28 Jun 19 7.3 8.35 1.05
11 GJS 14.29% 21 Jun 19 28 Jun 19 0.14 0.16 0.02
12 PE 14.29% 21 Jun 19 28 Jun 19 0.07 0.08 0.01
13 STPI 13.79% 21 Jun 19 28 Jun 19 7.25 8.25 1
14 TAE 13.26% 21 Jun 19 28 Jun 19 3.62 4.1 0.48
15 MPIC 13.1% 21 Jun 19 28 Jun 19 1.45 1.64 0.19
16 AMANAH 11.6% 21 Jun 19 28 Jun 19 1.81 2.02 0.21
17 GPSC 11.51% 21 Jun 19 28 Jun 19 63 70.25 7.25
18 TFG 11.27% 21 Jun 19 28 Jun 19 4.08 4.54 0.46
19 EPCO 10.69% 21 Jun 19 28 Jun 19 3.18 3.52 0.34
20 NUSA 10.53% 21 Jun 19 28 Jun 19 0.38 0.42 0.04
21 BJCHI 10% 21 Jun 19 28 Jun 19 2.4 2.64 0.24
22 ROJNA 9.17% 21 Jun 19 28 Jun 19 6 6.55 0.55
23 LOXLEY 8.74% 21 Jun 19 28 Jun 19 2.06 2.24 0.18
24 CCP 8.33% 21 Jun 19 28 Jun 19 0.36 0.39 0.03
25 PLANB 8.33% 21 Jun 19 28 Jun 19 7.2 7.8 0.6
26 FSS 8.2% 21 Jun 19 28 Jun 19 1.83 1.98 0.15
27 SAMART 8.19% 21 Jun 19 28 Jun 19 8.55 9.25 0.7
28 SAMTEL 7.92% 21 Jun 19 28 Jun 19 10.1 10.9 0.8
29 CSS 7.87% 21 Jun 19 28 Jun 19 1.78 1.92 0.14
30 DTCI 7.77% 24 Jun 19 28 Jun 19 25.75 27.75 2
31 SST 7.76% 21 Jun 19 28 Jun 19 4.64 5 0.36
32 GULF 7.42% 21 Jun 19 28 Jun 19 114.5 123 8.5
33 PSL 7.28% 21 Jun 19 28 Jun 19 7.55 8.1 0.55
34 DEMCO 7.23% 21 Jun 19 28 Jun 19 3.32 3.56 0.24
35 CI 7.03% 21 Jun 19 28 Jun 19 1.28 1.37 0.09
36 III 6.84% 21 Jun 19 28 Jun 19 5.85 6.25 0.4
37 BCPG 6.77% 21 Jun 19 28 Jun 19 19.2 20.5 1.3
38 TLGF 6.57% 21 Jun 19 28 Jun 19 21.3 22.7 1.4
39 MALEE 6.17% 21 Jun 19 28 Jun 19 8.1 8.6 0.5
40 TIC 6.12% 21 Jun 19 28 Jun 19 36.75 39 2.25
41 JAS 5.88% 21 Jun 19 28 Jun 19 6.8 7.2 0.4
42 ADVANC 5.83% 21 Jun 19 28 Jun 19 206 218 12
43 POST 5.77% 21 Jun 19 28 Jun 19 2.08 2.2 0.12
44 SCN 5.75% 21 Jun 19 28 Jun 19 3.48 3.68 0.2
45 ILINK 5.66% 21 Jun 19 28 Jun 19 5.3 5.6 0.3
46 THREL 5.56% 21 Jun 19 28 Jun 19 5.4 5.7 0.3
47 VIH 5.5% 21 Jun 19 28 Jun 19 5.45 5.75 0.3
48 SQ 5.47% 21 Jun 19 28 Jun 19 2.56 2.7 0.14
49 CSP 5.45% 21 Jun 19 28 Jun 19 1.1 1.16 0.06
50 SYMC 5.45% 21 Jun 19 28 Jun 19 4.4 4.64 0.24

 
©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง