บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 สัปดาห์

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 MAX 50% 09 Aug 18 16 Aug 18 0.02 0.03 0.01
2 BEAUTY 25.53% 09 Aug 18 16 Aug 18 7.05 8.85 1.8
3 SVI 12.67% 09 Aug 18 16 Aug 18 4.42 4.98 0.56
4 TTTM 12.15% 09 Aug 18 16 Aug 18 144 161.5 17.5
5 PACE 11.67% 09 Aug 18 16 Aug 18 0.6 0.67 0.07
6 TH 11.29% 09 Aug 18 16 Aug 18 0.62 0.69 0.07
7 INOX 11.21% 09 Aug 18 16 Aug 18 1.07 1.19 0.12
8 PF 9.71% 09 Aug 18 16 Aug 18 1.03 1.13 0.1
9 ASIAN 9.27% 09 Aug 18 16 Aug 18 7.55 8.25 0.7
10 SMPC 7.81% 09 Aug 18 16 Aug 18 12.8 13.8 1
11 CTW 7.74% 09 Aug 18 16 Aug 18 8.4 9.05 0.65
12 MNIT2 7.69% 10 Aug 18 16 Aug 18 5.2 5.6 0.4
13 TEAMG 7.27% 09 Aug 18 16 Aug 18 2.2 2.36 0.16
14 ESSO 6.12% 09 Aug 18 16 Aug 18 14.7 15.6 0.9
15 SE-ED 5.93% 09 Aug 18 16 Aug 18 2.7 2.86 0.16
16 SMT 5.74% 09 Aug 18 16 Aug 18 2.44 2.58 0.14
17 MDX 5.63% 09 Aug 18 16 Aug 18 4.26 4.5 0.24
18 WICE 5.63% 09 Aug 18 16 Aug 18 4.26 4.5 0.24
19 CFRESH 5.43% 09 Aug 18 16 Aug 18 4.42 4.66 0.24
20 SPRC 5.41% 09 Aug 18 16 Aug 18 14.8 15.6 0.8
21 TOP 5.4% 09 Aug 18 16 Aug 18 78.75 83 4.25
22 SBPF 5.33% 09 Aug 18 14 Aug 18 3 3.16 0.16
23 GRAND 5.26% 09 Aug 18 16 Aug 18 0.95 1 0.05
24 MSC 5.04% 09 Aug 18 16 Aug 18 5.95 6.25 0.3
25 CHG 5% 09 Aug 18 16 Aug 18 2.4 2.52 0.12
26 ROCK 5% 14 Aug 18 16 Aug 18 16 16.8 0.8
27 SST 5% 09 Aug 18 16 Aug 18 6 6.3 0.3
28 PLE 4.84% 09 Aug 18 16 Aug 18 1.24 1.3 0.06
29 EPG 4.79% 09 Aug 18 16 Aug 18 8.35 8.75 0.4
30 AHC 4.5% 09 Aug 18 16 Aug 18 20 20.9 0.9
31 SQ 4.41% 09 Aug 18 16 Aug 18 2.72 2.84 0.12
32 TIC 4.41% 09 Aug 18 16 Aug 18 34 35.5 1.5
33 SCP 4.32% 09 Aug 18 16 Aug 18 8.1 8.45 0.35
34 SEAFCO 4.14% 09 Aug 18 16 Aug 18 8.45 8.8 0.35
35 SUPER 4.11% 09 Aug 18 16 Aug 18 0.73 0.76 0.03
36 MNRF 3.66% 09 Aug 18 15 Aug 18 3.28 3.4 0.12
37 DCON 3.57% 09 Aug 18 16 Aug 18 0.56 0.58 0.02
38 FTE 3.57% 09 Aug 18 16 Aug 18 2.24 2.32 0.08
39 RML 3.55% 09 Aug 18 16 Aug 18 1.41 1.46 0.05
40 TCCC 3.55% 09 Aug 18 16 Aug 18 35.25 36.5 1.25
41 LPN 3.52% 09 Aug 18 16 Aug 18 9.95 10.3 0.35
42 CPI 3.47% 09 Aug 18 16 Aug 18 1.73 1.79 0.06
43 AFC 3.45% 10 Aug 18 16 Aug 18 8.7 9 0.3
44 III 3.36% 09 Aug 18 16 Aug 18 5.95 6.15 0.2
45 KCE 3.35% 09 Aug 18 16 Aug 18 44.75 46.25 1.5
46 PYLON 3.15% 09 Aug 18 16 Aug 18 6.35 6.55 0.2
47 TNR 3.05% 09 Aug 18 16 Aug 18 13.1 13.5 0.4
48 MJD 3.01% 09 Aug 18 16 Aug 18 3.32 3.42 0.1
49 EKH 2.91% 09 Aug 18 16 Aug 18 5.15 5.3 0.15
50 TFMAMA 2.9% 10 Aug 18 16 Aug 18 155 159.5 4.5

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง