บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
 
Bolinger Band บีบเข้าหากัน กราฟ Day

Page อ้างอิง: โบลินเจอร์ แบนด์ BOLLINGER BANDS

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 AQUA 17-Jun-2019 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
2 BCPG 07-Jun-2019 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
3 BROCK 19-Jun-2019 บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4 BTS 11-Jun-2019 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
5 COL 14-Jun-2019 บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
6 CPF 10-Jun-2019 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
7 CRANE 10-Jun-2019 บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
8 GGC 14-Jun-2019 บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
9 GPSC 14-Jun-2019 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
10 INGRS 12-Jun-2019 บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ยานยนต์
11 JMART 11-Jun-2019 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12 JWD 13-Jun-2019 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
13 LOXLEY 06-Jun-2019 บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
14 MTI 10-Jun-2019 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ประกันภัยและประกันชีวิต
15 PCSGH 06-Jun-2019 บริษัท พี.ซี.เอส.แมชีน กรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ยานยนต์
16 PREB 13-Jun-2019 บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
17 PRM 12-Jun-2019 บริษัท บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
18 Q-CON 11-Jun-2019 บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง
19 SAUCE 07-Jun-2019 บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
20 SUPER 11-Jun-2019 บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
21 TPIPL 07-Jun-2019 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง
22 TTA 10-Jun-2019 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์

 
©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง