บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
Bolinger Band บีบเข้าหากัน กราฟ Day

Page อ้างอิง: โบลินเจอร์ แบนด์ BOLLINGER BANDS

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 AIT 10-Apr-2019 บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2 ASIA 02-Apr-2019 บริษัท เอเชียโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริการ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
3 BCH 25-Mar-2019 บริษัท บางกอกเชนฮอสปิทอลจำกัด(มหาชน) บริการ การแพทย์
4 COM7 19-Apr-2019 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
5 DCC 27-Mar-2019 บริษัท ไดนาสตี้เซรามิค จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง
6 DDD 03-Apr-2019 บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
7 GLOW 04-Apr-2019 บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
8 HANA 12-Apr-2019 บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
9 JWD 10-Apr-2019 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
10 MPIC 25-Mar-2019 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
11 MSC 11-Apr-2019 บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12 NER 19-Apr-2019 บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการเกษตร
13 SENA 09-Apr-2019 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
14 SPALI 04-Apr-2019 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
15 TAE 27-Mar-2019 บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
16 TVI 01-Apr-2019 บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ประกันภัยและประกันชีวิต
17 VGI 26-Mar-2019 บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
18 WG 24-Dec-2018 บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง