บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น ในกราฟ Day

Page อ้างอิง: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Average

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 AEONTS 12-Feb-2019 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
2 AMATAV 12-Feb-2019 บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3 ANAN 13-Feb-2019 บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4 BEAUTY 13-Feb-2019 บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
5 CTW 13-Feb-2019 บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
6 DDD 13-Feb-2019 บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
7 INET 13-Feb-2019 บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8 J 13-Feb-2019 บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
9 JCT 13-Feb-2019 บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม (ไทย) จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
10 MBKET 12-Feb-2019 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
11 PR9 11-Feb-2019 บริษัท โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
12 PTL 12-Feb-2019 บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์
13 ROCK 07-Feb-2019 บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
14 SCN 12-Feb-2019 บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
15 SIS 13-Feb-2019 บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16 SKE 13-Feb-2019 บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
17 SMK 12-Feb-2019 บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ประกันภัยและประกันชีวิต
18 TOPP 03-Jan-2019 บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง