บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
 
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น ในกราฟ Day

Page อ้างอิง: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Average

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 ASK 30-Apr-2019 บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
2 BRR 03-May-2019 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
3 CHARAN 24-Apr-2019 บริษัท จรัญประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ประกันภัยและประกันชีวิต
4 CPF 30-Apr-2019 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
5 MACO 02-May-2019 บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
6 MCS 02-May-2019 บริษัท เอ็ม.ซี.เอส.สตีล จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม เหล็ก
7 NC 05-Mar-2019 บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น
8 SABINA 30-Apr-2019 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น
9 TRUBB 02-May-2019 บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการเกษตร
10 TTA 03-May-2019 บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์

 
©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง