บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น ในกราฟ Day

Page อ้างอิง: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Average

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 AEONTS 04-Dec-2018 บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
2 BA 06-Dec-2018 บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
3 BCP 04-Dec-2018 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
4 CK 06-Dec-2018 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
5 NOBLE 07-Dec-2018 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
6 PTTGC 04-Dec-2018 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
7 ROCK 24-Oct-2018 บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
8 SABINA 04-Dec-2018 บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น
9 SVH 07-Dec-2018 บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
10 TFMAMA 04-Dec-2018 บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
11 TRU 06-Dec-2018 บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ยานยนต์
12 TSC 03-Dec-2018 บริษัท ไทยสตีลเคเบิล จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ยานยนต์
13 WACOAL 03-Dec-2018 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง