บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
 
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น ในกราฟ Week

Page อ้างอิง: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Average

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 ADVANC 29-Apr-2019 บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2 AMARIN 22-Apr-2019 บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
3 AMATA 18-Apr-2019 บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4 AQUA 22-Apr-2019 บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
5 ASK 29-Apr-2019 บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
6 BAFS 18-Apr-2019 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
7 BCH 22-Apr-2019 บริษัท บางกอกเชนฮอสปิทอลจำกัด(มหาชน) บริการ การแพทย์
8 EASTW 18-Apr-2019 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
9 EKH 18-Apr-2019 บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
10 GRAMMY 22-Apr-2019 บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
11 KDH 01-Apr-2019 บริษัท โรงพยาบาลกรุงธน จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
12 LH 18-Apr-2019 บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
13 NWR 29-Apr-2019 บริษัทเนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
14 PTTEP 18-Apr-2019 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
15 RJH 22-Apr-2019 บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
16 RPC 29-Apr-2019 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
17 RS 18-Apr-2019 บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
18 TASCO 22-Apr-2019 บริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง
19 WACOAL 18-Apr-2019 บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น

 
©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง