บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น ในกราฟ Week

Page อ้างอิง: เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ Moving Average

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 CPALL 21-Jan-2019 บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
2 CPN 28-Jan-2019 บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3 FE 30-Jan-2019 บริษัท ฟาร์อีสท์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
4 MPIC 07-Feb-2019 บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
5 NNCL 04-Feb-2019 บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
6 RAM 07-Feb-2019 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
7 RATCH 21-Jan-2019 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
8 SAWAD 21-Jan-2019 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
9 SIAM 28-Jan-2019 บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
10 SPC 21-Jan-2019 บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
11 TIC 21-Jan-2019 บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ประกันภัยและประกันชีวิต
12 TISCO 04-Feb-2019 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ธนาคาร
13 TOPP 17-Dec-2018 บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์
14 TPIPL 28-Jan-2019 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง