บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
ราคาหุ้น break 100 แท่ง กราฟวัน

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 ASEFA 13-Feb-2019 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2 CENTEL 12-Feb-2019 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) บริการ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
3 DELTA 13-Feb-2019 บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
4 EGATIF 13-Feb-2019 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 1 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
5 GULF 13-Feb-2019 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
6 JAS 13-Feb-2019 บริษัทจัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7 L&E 13-Feb-2019 บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
8 LRH 13-Feb-2019 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) บริการ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
9 MFC 13-Feb-2019 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
10 MTI 12-Feb-2019 บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ประกันภัยและประกันชีวิต
11 RAM 12-Feb-2019 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
12 ROH 13-Feb-2019 บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริการ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
13 SHANG 13-Feb-2019 บริษัท แชงกรี-ลา โฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริการ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
14 TGCI 19-Jul-2018 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง
15 TOG 13-Feb-2019 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
16 TOPP 03-Jan-2019 บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์
17 TSI 13-Feb-2019 บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ประกันภัยและประกันชีวิต

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง