บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
 
ราคาหุ้น break 100 แท่ง กราฟวัน

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 BCPG 03-May-2019 บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
2 BEM 03-May-2019 บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
3 BGRIM 02-May-2019 บริษัท บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
4 BJCHI 03-May-2019 บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
5 BTS 03-May-2019 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
6 CK 02-May-2019 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
7 CKP 03-May-2019 บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
8 COM7 03-May-2019 บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
9 CPF 03-May-2019 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
10 CPT 03-May-2019 บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
11 DIF 03-May-2019 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
12 GFPT 03-May-2019 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการเกษตร
13 GULF 03-May-2019 บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
14 HMPRO 02-May-2019 บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
15 ILINK 03-May-2019 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
16 JMART 03-May-2019 บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17 KAMART 03-May-2019 บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
18 LST 03-May-2019 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
19 MAJOR 02-May-2019 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
20 MEGA 03-May-2019 บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
21 MTC 02-May-2019 บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
22 OISHI 03-May-2019 บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
23 OSP 03-May-2019 บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
24 PL 03-May-2019 บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
25 PREB 03-May-2019 บริษัท พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
26 PRM 03-May-2019 บริษัท บริษัท พริมา มารีน จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
27 PTG 03-May-2019 บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
28 Q-CON 03-May-2019 บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง
29 RATCH 03-May-2019 บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
30 RJH 03-May-2019 บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
31 SENA 03-May-2019 บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
32 SGP 03-May-2019 บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
33 SIRI 03-May-2019 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
34 SKE 03-May-2019 บริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
35 SPALI 03-May-2019 บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
36 SQ 03-May-2019 บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
37 STEC 03-May-2019 บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด(มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
38 SUPER 03-May-2019 บริษัท ซุปเปอร์บล๊อก จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
39 TGCI 19-Jul-2018 บริษัท ไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง
40 TK 02-May-2019 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
41 TKN 02-May-2019 บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
42 TMD 03-May-2019 บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์

 
©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง