บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
ราคาหุ้น break 200 แท่ง กราฟวัน

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 BEAUTY 19-Apr-2018 บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
2 CPI 19-Apr-2018 บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
3 IVL 19-Apr-2018 บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
4 KTC 19-Apr-2018 บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
5 KWC 12-Apr-2018 บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
6 PTT 19-Apr-2018 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
7 PTTEP 19-Apr-2018 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
8 PTTGC 19-Apr-2018 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
9 TISCO 19-Apr-2018 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ธนาคาร
10 UTP 19-Apr-2018 บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม กระดาษและวัสดุการพิมพ์

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง