บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
RSI bullish divergence กราฟวัน

Page อ้างอิง: RSI bullish divergence

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 ALUCON 12-Jun-2018 บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์
2 AMATAV 12-Jun-2018 บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3 AOT 18-Jun-2018 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
4 CEN 12-Jun-2018 บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม เหล็ก
5 GIFT 15-Jun-2018 บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม -
6 GLAND 13-Jun-2018 บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
7 J 18-Jun-2018 บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
8 LEE 12-Jun-2018 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการเกษตร
9 LRH 11-Jun-2018 บริษัท ลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล จำกัด (มหาชน) บริการ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
10 LST 15-Jun-2018 บริษัท ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
11 MALEE 18-Jun-2018 บริษัท มาลีสามพราน จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
12 PATO 12-Jun-2018 บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
13 PRIN 11-Jun-2018 บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
14 RJH 11-Jun-2018 บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
15 SAM 15-Jun-2018 บริษัท สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม เหล็ก
16 SAWAD 15-Jun-2018 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
17 SIAM 15-Jun-2018 บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ในครัวเรือนและสำนักงาน
18 SKR 14-Jun-2018 บริษัท ศิครินทร์ จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
19 SPCG 15-Jun-2018 บริษัท เอสพีซีจี จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
20 SST 11-Jun-2018 บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
21 TCCC 12-Jun-2018 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
22 TTW 18-Jun-2018 บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง