บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
RSI bullish divergence กราฟวัน

Page อ้างอิง: RSI bullish divergence

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 BANPU 19-Apr-2018 บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
2 BROCK 10-Apr-2018 บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
3 CPT 18-Apr-2018 บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
4 EGCO 11-Apr-2018 บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
5 IHL 18-Apr-2018 บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ยานยนต์
6 JWD 11-Apr-2018 บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
7 PLE 11-Apr-2018 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
8 SCB 19-Apr-2018 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ธนาคาร
9 SIRI 19-Apr-2018 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
10 TK 11-Apr-2018 บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
11 TU 11-Apr-2018 บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
12 TWP 19-Apr-2018 บริษัท ไทยไวร์โพรดัคท์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม เหล็ก
13 WHA 11-Apr-2018 บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง