บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
RSI bullish divergence กราฟ week

Page อ้างอิง: RSI bullish divergence

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 BEC 17-Oct-2018 บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
2 CGH 17-Oct-2018 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
3 COL 17-Oct-2018 บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
4 M 17-Oct-2018 บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
5 MAJOR 17-Oct-2018 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
6 PATO 17-Oct-2018 บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
7 SPACK 10-Oct-2018 บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์
8 SUTHA 17-Oct-2018 บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
9 THRE 17-Oct-2018 บริษัท ไทยรับประกันภัยต่อ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ประกันภัยและประกันชีวิต
10 TOG 17-Oct-2018 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์
11 WAVE 17-Oct-2018 บริษัท เวฟ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์

 

 

©2014 sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง