บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
 

รูปแบบของ กราฟแท่งเทียน ขาลง ตอนที่1

ลักษณะของ แท่งเทียน Dark Cloud Cover
Bearish Dark Cloud เป็นรูปแบบการกลับตัวลงที่สำคัญรูปแบบหนึ่งที่ประกอบด้วยแท่งเทียน 2 แท่ง โดยแท่งแรกจะเป็น long white candle ซึ่งแสดงถึงแรงซื้อมีกำลังมากกว่าแรงขาย ทำให้ราคาหุ้นปรับตัวขึ้นตลอดทั้งวัน และมีราคาปิดใกล้เคียงกับราคาสูงสุดของวัน ทำให้เกิดแรงซื้อสะสมสำหรับในวันถัดไป
เนื่องจากมีแรงซื้อสะสมทำให้ราคาเปิดของวันที่สองเปิดกระโดดขึ้นไปจากราคาปิดเมื่อวาน แต่ต้องพึงระลึกเสมอไว้ว่าราคาหุ้น ณ ระดับนี้ถือว่าขึ้นมาสูงมากแล้ว ทำให้ราคาเปิดที่กระโดดขึ้นมาน ี้เป็นที่น่าสนใจสำหรับแรงขายและทำให้ราคาหุ้นปรับตัวลดลงจากราคาเปิดตลอดทั้งวัน เป็น long black candle

ปัจจัยที่สำคัญ
ถ้าราคาปิดของแท่งเทียน long black candle ปิดทะลุ body ของ long white candle stick ยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงให้เห็นว่าแรงขายเป็นฝ่าย control ตลาด และราคาเปิดของ long black candle จะเป็นจุดสูงสุดของยอดกราฟ

Long black candle อย่างน้อยก็ต้องทะลุผ่าน body ของ long white candle 50% แต่ถ้าไม่สามารถทะลุผ่านได้ถึง 50% เราก็ควรรอการ confirm ของแท่งเทียนในวันที่สามต่อไป ซึ่งถ้าแท่งเทียนของวันที่สามเป็น black candle ที่มีราคาเปิดแบบกระโดด หรือ มีราคาปิดที่ลงไปมากๆ ก็จะเป็นการ confirm การกลับตัวเป็นขาลงได้


ลักษณะของ แท่งเทียน Bearish Evening Star
Bearish evening star เป็นรูปแบบที่มีความน่าเชื่อถือสูง ประกอบด้วยแท่งเทียน 3 แท่ง โดยที่แท่งแรกจะเป็น long white candle และแท่งที่สองจะเป็น small body ที่จะเป็นแบบแท่งดำหรือแท่งขาวก็ได้ โดยความเป็นจริงแล้วแท่งเทียนแท่งที่หนึ่ง และแท่งที่สองเป็นรูปแบบ star แต่แท่งที่สามจะเป็นแท่งที่ confirm รูปแบบการกลับตัวชัดเจนขึ้น แท่งที่สามจะเป็น black candle ที่มีราคาปิดเข้ามาอยู่ในพื้นที่ของแท่ง long white candle

ปัจจัยที่สำคัญ
ส่วนที่เป็น star (แท่งที่สอง)จะมี 2 หรือ 3 แท่งก็ได้ รูปแบบ evening star นี้เองจะมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง แต่ทั้งนี้ต้อง confirm ด้วยแท่งที่สามคือ black candle ถ้าเปิดแบบมี gap กระโดดลงหรือมีราคาปิดที่ต่ำลงมาก ยิ่ง comfirm ว่าเป็นขาลงลักษณะของ แท่งเทียน Bearish Evening Doji Star
รูปแบบนี้คล้ายกับ evening star เพียงแต่แท่งที่สองเป็น doji แทนที่จะเป็น small body ประกอบด้วยแท่งเทียน 3 แท่ง โดยแท่งที่หนึ่งเป็น long white candle ตามด้วยแท่งที่สองที่เป็น doji ส่วนแท่งที่สามเป็น long black candle ที่มีราคาปิดอยู่ในระดับ body ของ long white candle

ปัจจัยที่สำคัญ
ส่วนที่เป็น doji (แท่งที่สอง) จะมี 2 หรือ 3 แท่งก็ได้
รูปแบบ evening doji star นี้เองจะมีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูง แต่ทั้งนี้ควร confirm ด้วยแท่งที่สามคือ black candle ถ้าเปิดแบบมี gap ลงหรือมีราคาปิดที่ต่ำลงมากยิ่งทำให้ความน่าเชื่อถือมีมากขึ้นด้วย
ลักษณะของ แท่งเทียน Bearish Three Inside Down
รูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่มีพื้นฐานมาจาก harami โดยเพิ่มแท่งเทียนแท่งที่สามเข้ามาเพื่อเป็นการยืนยันทิศทางหุ้นจะปรับทิศทางเป็นขาลงได้

เหตุที่แท่งที่สามที่เป็น black candle สามารถ confirm การกลับทิศทางของหุ้นเป็นขาลงได้นั้นเพราะมันสามารถ breakdown แนวรับที่เกิดจากการลากเส้นเชื่อมระหว่างราคาเปิดของแท่งขาวและราคาปิดของ small black body

ปัจจัยที่สำคัญ
รูปแบบ Tree Inside Down เป็น pattern ที่มีความน่าเชื่อถือสูง แต่ถ้าจะให้มั่นใจยิ่งขึ้นแท่งเทียนแท่งที่สามควรเป็น black candle ที่มีราคาเปิดกระโดด gap จากแท่งที่สอง หรือมีราคาปิดของแท่ง black candle ปิดที่ระดับราคาต่ำราคาเปิดของ white candle
ลักษณะของ Bearish Dragonfly Doji
Bearish Dragonfly Doji pattern เป็นรูปแบบแท่งเทียนหนึ่งแท่ง ที่เกิดขึ้นที่จุดสูงสุดหรืออยู่ระหว่าง uptrend รูปแบบ dragon fly นี้จะคล้ายกับ hanging man ต่างกันตรงที่ dragon fly ไม่มี body แต่ hanging man จะมี small body

ปัจจัยที่สำคัญ
รูปแบบ bearish dragonfly doji จะมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น (reliability) ถ้า confirm ด้วยแท่งเทียนแท่งที่สองที่เป็น black candle โดยหากเปิดด้วยราคาที่เกิด gap หรือราคาปิดที่ระดับต่ำกว่า dragonfly doji มากๆ ก็จะเป็นการยืนยันการกลับตัวลงเป็น bearish ได้มากขึ้น 
©2014 www.sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (www.sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง