บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
 

อีเลียตเวฟ

 

อีเลียตเวฟประกอบไปด้วยคลื่นส่ง(impluse) 5 คลื่น คือ 1-2-3-4-5 และคลื่นปรับตัว(correction) 3 คลื่น คือ A-B-C จริงๆแล้วหลักการของ Elliott wave ถูกพัฒนามาจากทฤษฏี Dow ที่กล่าวไว้ว่า "เมื่อราคาทำยอดและจุดต่ำสุดสูงขึ้นเรื่อยๆ นั่นหมายถึงยังเป็นแนวโน้มขึ้นอยู่" คือยังส่งให้ราคาไปตามแนวโน้มนั้นอยู่จึงมี 5 คลื่น และคลื่นที่ปรับตัวสวนทางกับแนวโน้มหลักจะมี 3 คลื่น


ถ้าเรา zoom เข้าไปหรือใช้ time frame ที่สั้นลง ก็จะเห็นคลื่นย่อยๆในแต่ละคลื่นใหญ่ลงไปอีก ดังรูปข้างล่าง


กฏของอีเลียตเวฟ

1. ถ้าเป็นขาขึ้น Wave 2 จะไม่สามารถลงมาต่ำกว่าจุดเริ่มต้นของ wave 1 ได้, ถ้าเป็นขาลง Wave 2 จะไม่สามารถขึ้นสูงกว่าจุดเริ่มต้นของ wave 1 ได้
2. Wave 3 จะไม่เป็น wave ที่สั้นที่สุด
3. ถ้าเป็นขาขึ้น Wave 4 จะไม่สามารถลงมาต่ำกว่าจุดสูงสุดของ wave 1 ได้, ถ้าเป็นขาลง Wave 4 จะไม่สามารถขึ้นสูงกว่าจุดต่ำสุดของ wave1 ได้

 

รูปแบบการปรับตัว หรือ correction wave

Corection wave แบบ ABC จะมีการปรับตัว 2 รูปแบบใหญ่ๆ คือ
1. Simple wave - หรือเรียกว่า Zigzag จะเป็นแบบ A 5 คลื่น, B 3 คลื่น, C 5 คลื่น โดยที่จุดยอดของ B < จุดเริ่มต้นของ A


2. Complex wave - แยกออกได้ 3 ประเภท คือ
     2.1 Flat (3-3-5) - จุดยอดของ B ต้องไม่ต่ำกว่าคือต้องสูงกว่า 0.618 - 1 เท่าของ A


2.2 Irregular (3-3-5) จะมีจุดยอดที่สูงกว่าจุดเริ่มต้นของ A และ C ยาว > 1 เท่าของ B


2.3 Triangle - รูปแบบของ Triangle Corrections จะ form ตัวขึ้นเป็นรูป 3 เหลี่ยม โดยลากเส้นเชื่อมแนวต้าน และลากเส้นเชื่อมแนวรับ เส้นทั้งสองจะ form ตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมที่ภายในมีคลื่น a,b,c,d,e

ถ้าหุ้นอยู่ในช่วง uptrend ก็มักจะทะลุผ่านแนวต้านสามเหลี่ยมและวิ่งขึ้นต่อไป

ถ้าหุ้นอยู่ในช่วง down trend ก็มักจะทะลุผ่านแนวรับสามเหลี่ยมแล้วก็ร่วงลง

 
©2014 www.sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (www.sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง