บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
 

ข้อพิจารณาประกอบการตัดสินใจลงทุน

ผู้เขียนได้ถูกถามค่อนข้างมากว่า การจะลงทุนต้องทำอย่างไร

และ พิจารณาปัจจัยอะไรบ้าง ในวันนี้จึงขอพูดถึงว่า การลงทุนนั้นจะทำอย่างไรบ้าง ซึ่งอาจจะสรุปได้ว่า ควรจะวางแผนการเงินส่วนตัวให้เรียบร้อยเสียก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าเงินที่มีเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และนำเงินเหลือเก็บมาลงทุนและสำหรับเป็นค่าใช้จ่าย ในอนาคต

และการนำเงินไปลงทุนในทรัพย์สินที่มีตัวตนจับต้องได้ เช่น ที่ดิน อาคาร และทรัพย์สินทางการเงิน เช่น พันธบัตร หุ้นกู้ เป็นต้น

นอกจากนี้ยังสามารถเลือกได้อีกว่า จะลงทุนเองหรือให้ผู้อื่นลงทุนแทน (ผ่าน บริษัทจัดการกองทุนหรือการซื้อหน่วยลงทุน) ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลที่มีความพร้อมและความรอบรู้ทางการลงทุน ที่แตกต่างกันไป ซึ่งจากหนังสือของตลาดหลักทรัพย์เรื่องเงินทองต้องใส่ใจ ได้มีข้อแนะนำไว้ดังนี้
1. เงินลงทุน หากคุณมีเงินลงทุนน้อย ทำให้คุณไม่สามารถกระจายการลงทุนในวงกว้างในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินหลายประเภทได้ ทำ ให้ความเสี่ยงในการลงทุนอาจจะสูงกว่าผู้ที่มีเงินลงทุนมากที่สามารถกระจาย การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่าง ๆ อย่างหลากหลาย ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงไม่ให้ผันผวนขึ้นลงมาก


2. อายุและสุขภาพ สำหรับผู้สูงอายุข้อจำกัดด้านการเงินหลังเกษียณอายุ และสุขภาพที่เสื่อมลง อาจทำให้ผู้ลงทุนต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นในการลงทุน และโดยทั่วไปแล้วคนที่อายุน้อย จะสามารถเลือกลงทุนที่เสี่ยงสูงได้มากกว่าผู้ที่มีอายุมาก เพราะหากผิดพลาดก็ยังสามารถแก้ตัวได้ หรือยังสามารถหา รายได้เพิ่มเติมได้
3. ภาระผูกพันส่วนบุคคล เป็นภาระรายจ่ายต่าง ๆ ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ค่าเล่าเรียนในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย ค่างวดผ่อนบ้าน ทำให้ไม่มีเงินเหลือไปลงทุนได้

4. การศึกษาและประสบการณ์ การขาดการศึกษาและประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนที่เพียงพอ อาจทำให้คุณพลาดโอกาสในการลงทุน หรือมักจะทำให้ขาดทุนจากการลงทุนได้จึงต้องระวัง

5. เวลา คนเป็นจำนวนมากวุ่นวายอยู่กับชีวิตในด้านอื่น ๆ จนไม่มีเวลาที่จะติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับการลงทุน ทำให้ไม่ตัดสินใจมาลงทุน หรือถ้าเข้ามาลงทุนก็มักจะมีปัญหาการลงทุนที่ไม่สัมฤทธิผล

6. ภูมิต้านทานต่อความเสี่ยง คนเรา มีภูมิต้านทานต่อความเสี่ยงในระดับที่แตกต่างกัน เช่น หากเป็นคนที่รักความเสี่ยง ก็มักจะจำกัดลงทุนของตนเองอยู่ในหลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง

7. เป้าหมายการลงทุน ซึ่งหมายถึงระยะเวลาการลงทุนที่ต้องการ เช่น 1 ปี 3 ปี 5 ปี ซึ่งจะมีผลต่อการจัดสรรเงินลงทุนว่าเป็นการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว หากเป็นการลงทุนระยะยาวก็อาจลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงในสัดส่วนที่มากกว่า และนอกจากนี้ก็ยังต้องมีเป้าหมายผลตอบแทนการลงทุนที่คาดหวัง

8. กฎระเบียบจากภาครัฐ เป็นการจำกัดทางเลือกในการลงทุน เช่น การลงทุนโดยเสรีในหลักทรัพย์นอกประเทศไทย (ซึ่งเป็นวิธีในการกระจายความเสี่ยงของกลุ่มสินทรัพย์ลงทุนให้มากขึ้น) ยังถือเป็นข้อห้าม ยกเว้นแต่เป็นการลงทุนผ่านกระบวนการที่รัฐอนุญาต

ท้ายที่สุดนี้ คือการลงทุนจะต้องเดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง คือพอเหมาะสม และใช้สติปัญญา และการที่จะให้ได้ผลตอบแทนการลงทุนงอกงามเหมือนกับการปลูกต้นไม้ที่จะต้องหมั่นรดน้ำพรวนดินสม่ำเสมอ จึงจะได้ดอกผลที่งดงามเช่นกัน

 

 
©2014 www.sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (www.sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง