บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
 
ราคาหุ้นลงมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 เดือน

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 SUTHA -45.65% 30 Oct 19 29 Nov 19 3.68 2 -1.68
2 PERM -26.21% 30 Oct 19 29 Nov 19 1.03 0.76 -0.27
3 SKE -24.27% 30 Oct 19 29 Nov 19 1.03 0.78 -0.25
4 WORK -23.4% 30 Oct 19 29 Nov 19 18.8 14.4 -4.4
5 GLOCON -22.34% 30 Oct 19 29 Nov 19 0.94 0.73 -0.21
6 JUTHA -22.22% 31 Oct 19 29 Nov 19 0.54 0.42 -0.12
7 EIC -20% 30 Oct 19 29 Nov 19 0.05 0.04 -0.01
8 ASEFA -19.43% 30 Oct 19 29 Nov 19 4.22 3.4 -0.82
9 CWT -18.84% 30 Oct 19 29 Nov 19 2.76 2.24 -0.52
10 B -18.52% 30 Oct 19 29 Nov 19 0.27 0.22 -0.05
11 SINGER -17.99% 30 Oct 19 29 Nov 19 6.95 5.7 -1.25
12 GL -17.69% 30 Oct 19 29 Nov 19 5.2 4.28 -0.92
13 JAS -17.46% 30 Oct 19 29 Nov 19 6.3 5.2 -1.1
14 INET -17.29% 30 Oct 19 29 Nov 19 2.66 2.2 -0.46
15 ICHI -16.79% 30 Oct 19 29 Nov 19 6.85 5.7 -1.15
16 PT -16.47% 30 Oct 19 29 Nov 19 4.98 4.16 -0.82
17 MONO -16.31% 30 Oct 19 29 Nov 19 1.41 1.18 -0.23
18 AMATA -16.04% 30 Oct 19 29 Nov 19 25.25 21.2 -4.05
19 TTCL -15.83% 30 Oct 19 29 Nov 19 6.95 5.85 -1.1
20 SORKON -15.74% 31 Oct 19 29 Nov 19 58.75 49.5 -9.25
21 ASIAN -15.6% 30 Oct 19 29 Nov 19 5 4.22 -0.78
22 RSP -15.3% 30 Oct 19 29 Nov 19 3.66 3.1 -0.56
23 BGC -15.29% 30 Oct 19 29 Nov 19 15.7 13.3 -2.4
24 SMPC -14.94% 30 Oct 19 29 Nov 19 7.7 6.55 -1.15
25 GLOW -14.72% 30 Oct 19 29 Nov 19 90 76.75 -13.25
26 RS -14.65% 30 Oct 19 29 Nov 19 15.7 13.4 -2.3
27 SNC -14.62% 30 Oct 19 29 Nov 19 13 11.1 -1.9
28 SAMTEL -14.53% 30 Oct 19 29 Nov 19 8.95 7.65 -1.3
29 RPH -14.38% 30 Oct 19 29 Nov 19 7.65 6.55 -1.1
30 PMTA -14.2% 30 Oct 19 29 Nov 19 8.1 6.95 -1.15
31 DTAC -14.06% 30 Oct 19 29 Nov 19 62.25 53.5 -8.75
32 DOHOME -13.93% 30 Oct 19 29 Nov 19 12.2 10.5 -1.7
33 INTUCH -13.92% 30 Oct 19 29 Nov 19 68.25 58.75 -9.5
34 SST -13.9% 30 Oct 19 29 Nov 19 4.46 3.84 -0.62
35 MSC -13.71% 30 Oct 19 29 Nov 19 6.2 5.35 -0.85
36 PSL -13.61% 30 Oct 19 29 Nov 19 8.45 7.3 -1.15
37 BFIT -13.61% 30 Oct 19 29 Nov 19 36.75 31.75 -5
38 SQ -13.59% 30 Oct 19 29 Nov 19 2.06 1.78 -0.28
39 VNG -13.16% 30 Oct 19 29 Nov 19 4.56 3.96 -0.6
40 CKP -13.11% 30 Oct 19 29 Nov 19 6.1 5.3 -0.8
41 STEC -13.1% 30 Oct 19 29 Nov 19 16.8 14.6 -2.2
42 CEN -12.86% 30 Oct 19 29 Nov 19 0.7 0.61 -0.09
43 AAV -12.7% 30 Oct 19 29 Nov 19 2.52 2.2 -0.32
44 TGPRO -12.5% 30 Oct 19 29 Nov 19 0.08 0.07 -0.01
45 GYT -12.42% 30 Oct 19 28 Nov 19 314 275 -39
46 SBPF -12.41% 30 Oct 19 29 Nov 19 2.9 2.54 -0.36

 
©2014 www.sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (www.sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง