บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
 
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 เดือน

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 PACE 133.33% 30 Oct 19 29 Nov 19 0.03 0.07 0.04
2 AS 60.98% 30 Oct 19 29 Nov 19 0.82 1.32 0.5
3 INSURE 46.15% 31 Oct 19 28 Nov 19 26 38 12
4 WIIK 37.08% 30 Oct 19 29 Nov 19 0.89 1.22 0.33
5 KCE 35.42% 30 Oct 19 29 Nov 19 14.4 19.5 5.1
6 NEX 31.36% 30 Oct 19 29 Nov 19 2.36 3.1 0.74
7 THE 28.99% 30 Oct 19 29 Nov 19 1.38 1.78 0.4
8 HANA 27.55% 30 Oct 19 29 Nov 19 24.5 31.25 6.75
9 TFG 25.27% 30 Oct 19 29 Nov 19 3.72 4.66 0.94
10 KWG 25% 30 Oct 19 29 Nov 19 1.44 1.8 0.36
11 JCK 23.33% 30 Oct 19 29 Nov 19 0.9 1.11 0.21
12 APEX 23.08% 30 Oct 19 29 Nov 19 0.13 0.16 0.03
13 IVL 23.01% 30 Oct 19 29 Nov 19 28.25 34.75 6.5
14 VIH 22.33% 30 Oct 19 29 Nov 19 5.15 6.3 1.15
15 BLA 21.79% 30 Oct 19 29 Nov 19 17.9 21.8 3.9
16 HFT 21.77% 30 Oct 19 29 Nov 19 2.48 3.02 0.54
17 BWG 21.57% 30 Oct 19 29 Nov 19 0.51 0.62 0.11
18 TQM 19.89% 30 Oct 19 29 Nov 19 45.25 54.25 9
19 F&D 19.13% 30 Oct 19 29 Nov 19 18.3 21.8 3.5
20 ERW 18.52% 30 Oct 19 29 Nov 19 5.4 6.4 1
21 THIP 18.35% 30 Oct 19 29 Nov 19 15.8 18.7 2.9
22 UV 17.76% 30 Oct 19 29 Nov 19 5.35 6.3 0.95
23 THG 16.74% 30 Oct 19 29 Nov 19 22.7 26.5 3.8
24 SPRC 16.37% 30 Oct 19 29 Nov 19 8.55 9.95 1.4
25 ALLA 16.19% 30 Oct 19 29 Nov 19 1.05 1.22 0.17
26 MODERN 15.38% 30 Oct 19 29 Nov 19 2.34 2.7 0.36
27 SYNTEC 14.97% 30 Oct 19 29 Nov 19 1.67 1.92 0.25
28 TFI 14.29% 30 Oct 19 29 Nov 19 0.07 0.08 0.01
29 APURE 14.06% 30 Oct 19 29 Nov 19 0.64 0.73 0.09
30 KBANK 13.97% 30 Oct 19 29 Nov 19 136 155 19
31 GIFT 13.83% 30 Oct 19 29 Nov 19 1.88 2.14 0.26
32 STANLY 13.56% 30 Oct 19 29 Nov 19 158.5 180 21.5
33 BH 13.39% 30 Oct 19 29 Nov 19 119.5 135.5 16
34 SMT 13.21% 30 Oct 19 29 Nov 19 1.06 1.2 0.14
35 AHC 12.9% 30 Oct 19 29 Nov 19 15.5 17.5 2
36 BGRIM 12.77% 30 Oct 19 29 Nov 19 47 53 6
37 TMB 12.68% 30 Oct 19 29 Nov 19 1.42 1.6 0.18
38 TSR 12.5% 30 Oct 19 29 Nov 19 1.76 1.98 0.22
39 AMANAH 12.24% 30 Oct 19 29 Nov 19 2.94 3.3 0.36
40 GLOBAL 11.84% 30 Oct 19 29 Nov 19 15.2 17 1.8
41 TOG 11.79% 30 Oct 19 29 Nov 19 4.92 5.5 0.58
42 NEW 11.6% 08 Nov 19 28 Nov 19 45.25 50.5 5.25
43 STPI 11.57% 30 Oct 19 29 Nov 19 6.05 6.75 0.7
44 VRANDA 11.54% 30 Oct 19 29 Nov 19 7.8 8.7 0.9
45 JMT 11.44% 30 Oct 19 29 Nov 19 20.1 22.4 2.3
46 CSC 11.41% 30 Oct 19 29 Nov 19 46 51.25 5.25
47 SVI 11.23% 30 Oct 19 29 Nov 19 4.54 5.05 0.51
48 CSS 11.11% 30 Oct 19 29 Nov 19 1.26 1.4 0.14
49 LRH 11% 30 Oct 19 29 Nov 19 50 55.5 5.5
50 WPH 10.87% 30 Oct 19 29 Nov 19 1.84 2.04 0.2

 
©2014 www.sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (www.sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง