บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
 
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด 50 อันดับ ใน 1 สัปดาห์

No Stock %Profit StartDate StopDate PriceStart PriceStop PriceDiff
1 NUSA 21.05% 20 Dec 19 27 Dec 19 0.38 0.46 0.08
2 PMTA 19.55% 20 Dec 19 27 Dec 19 6.65 7.95 1.3
3 TPIPL 18.18% 20 Dec 19 27 Dec 19 1.1 1.3 0.2
4 PE 16.67% 20 Dec 19 26 Dec 19 0.06 0.07 0.01
5 TGPRO 16.67% 20 Dec 19 27 Dec 19 0.06 0.07 0.01
6 GGC 13.39% 20 Dec 19 27 Dec 19 11.2 12.7 1.5
7 TFI 12.5% 20 Dec 19 27 Dec 19 0.08 0.09 0.01
8 SGP 12.14% 20 Dec 19 27 Dec 19 8.65 9.7 1.05
9 AJA 10.53% 20 Dec 19 27 Dec 19 0.19 0.21 0.02
10 DELTA 10.36% 20 Dec 19 27 Dec 19 48.25 53.25 5
11 F&D 10.06% 25 Dec 19 27 Dec 19 17.9 19.7 1.8
12 TQM 9.84% 20 Dec 19 27 Dec 19 61 67 6
13 RSP 9.66% 20 Dec 19 27 Dec 19 2.9 3.18 0.28
14 AEC 9.38% 20 Dec 19 27 Dec 19 0.32 0.35 0.03
15 SBPF 8.85% 25 Dec 19 27 Dec 19 2.26 2.46 0.2
16 CPW 8.44% 20 Dec 19 27 Dec 19 1.54 1.67 0.13
17 TSI 8.33% 20 Dec 19 27 Dec 19 0.48 0.52 0.04
18 TPP 8.12% 24 Dec 19 27 Dec 19 16 17.3 1.3
19 MPIC 7.83% 20 Dec 19 27 Dec 19 1.66 1.79 0.13
20 AP 7.3% 20 Dec 19 27 Dec 19 6.85 7.35 0.5
21 ASP 6.75% 20 Dec 19 27 Dec 19 1.63 1.74 0.11
22 ASIA 6.67% 20 Dec 19 27 Dec 19 5.25 5.6 0.35
23 UPF 6.47% 24 Dec 19 27 Dec 19 34.75 37 2.25
24 ANAN 6.45% 20 Dec 19 27 Dec 19 2.48 2.64 0.16
25 RCI 6.36% 20 Dec 19 27 Dec 19 3.46 3.68 0.22
26 EKH 6.25% 20 Dec 19 27 Dec 19 6.4 6.8 0.4
27 ESSO 6.17% 20 Dec 19 27 Dec 19 8.1 8.6 0.5
28 CI 6.02% 20 Dec 19 27 Dec 19 0.83 0.88 0.05
29 VGI 6.01% 20 Dec 19 27 Dec 19 9.15 9.7 0.55
30 CIMBT 5.88% 20 Dec 19 27 Dec 19 0.51 0.54 0.03
31 PRECHA 5.83% 20 Dec 19 27 Dec 19 1.03 1.09 0.06
32 SCN 5.83% 20 Dec 19 27 Dec 19 2.06 2.18 0.12
33 MFEC 5.23% 20 Dec 19 27 Dec 19 3.06 3.22 0.16
34 CITY 5.21% 20 Dec 19 27 Dec 19 1.92 2.02 0.1
35 CSS 5.19% 20 Dec 19 27 Dec 19 1.35 1.42 0.07
36 INOX 5.08% 20 Dec 19 27 Dec 19 0.59 0.62 0.03
37 GOLDPF 5.07% 23 Dec 19 27 Dec 19 6.9 7.25 0.35
38 LEE 4.9% 20 Dec 19 27 Dec 19 2.04 2.14 0.1
39 BJC 4.85% 20 Dec 19 27 Dec 19 41.25 43.25 2
40 EGCO 4.76% 20 Dec 19 27 Dec 19 315 330 15
41 ALLA 4.65% 20 Dec 19 27 Dec 19 1.29 1.35 0.06
42 CPL 4.65% 20 Dec 19 27 Dec 19 0.86 0.9 0.04
43 SC 4.63% 20 Dec 19 27 Dec 19 2.16 2.26 0.1
44 KCE 4.6% 20 Dec 19 27 Dec 19 23.9 25 1.1
45 IHL 4.55% 20 Dec 19 27 Dec 19 3.52 3.68 0.16
46 SYNTEC 4.49% 20 Dec 19 27 Dec 19 1.78 1.86 0.08
47 TPIPP 4.37% 20 Dec 19 27 Dec 19 4.12 4.3 0.18
48 BAFS 4.35% 20 Dec 19 27 Dec 19 28.75 30 1.25
49 EVER 4% 20 Dec 19 27 Dec 19 0.25 0.26 0.01
50 NOK 4% 20 Dec 19 27 Dec 19 2 2.08 0.08

 
©2014 www.sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (www.sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง