บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี (2017 - 2014)

No. ชื่อหุ้น ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 ASK บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
2 ASP บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
3 AYUD บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ประกันภัยและประกันชีวิต
4 CNS บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
5 CSL บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6 DRT บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง
7 GC บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
8 INTUCH บริษัท ชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9 KGI บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
10 KKP ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ธนาคาร
11 LHK บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม เหล็ก
12 MBKET บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
13 MFC บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
14 MFEC บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
15 MK บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
16 MSC บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
17 PATO บริษัท พาโตเคมีอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
18 PM บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
19 SMIT บริษัท สหมิตรเครื่องกล จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม เหล็ก
20 TMD บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์
21 TTW บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
22 UPF บริษัท ยูเนี่ยนไพโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น
23 UVAN บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการเกษตร

 

 

©2014 www.sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (www.sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง