บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี (2017 - 2014)

No. ชื่อหุ้น ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 AJ บริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์
2 AMANAH บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
3 AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริการ ขนส่งและโลจิสติกส์
4 APCS บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ยานยนต์
5 ASK บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
6 BEAUTY บริษัท บิวตี้ คอมมูนิตี้ จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
7 BFIT บริษัทเงินทุน กรุงเทพธนาทร จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
8 BH บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
9 CHG บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
10 CPALL บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
11 CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
12 CWT บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ยานยนต์
13 DRT บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง
14 EIC บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
15 GLOBAL บริษัท สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
16 GOLD บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
17 INET บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
18 IRPC บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
19 IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
20 KKP ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ธนาคาร
21 KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
22 MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
23 MAKRO บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
24 MANRIN บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน) บริการ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
25 MEGA บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
26 MTLS บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
27 NEP บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์
28 NNCL บริษัท นวนคร จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
29 OISHI บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
30 PAE บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
31 PL บริษัท ภัทรลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
32 PTTGC บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
33 ROH บริษัท โรงแรมรอยัล ออคิด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริการ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
34 SABINA บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น
35 SGP บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
36 SPACK บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พริ้นท์ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม บรรจุภัณฑ์
37 SPI บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
38 STANLY บริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ยานยนต์
39 SVH บริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
40 SYNEX บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
41 TCAP บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ธนาคาร
42 THANI บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
43 TISCO บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ธนาคาร
44 TK บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
45 TOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
46 TPOLY บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
47 TR บริษัท ไทยเรยอน จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น
48 UT บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น
49 UV บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
50 VNT บริษัท วีนิไทย จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
51 WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
52 WORK บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์

 

©2014 www.sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (www.sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง