บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
RSI bullish divergence กราฟวัน

Page อ้างอิง: RSI bullish divergence

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 ASEFA 04-Sep-2018 บริษัท อาซีฟา จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม วัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร
2 BJC 13-Sep-2018 บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) บริการ พาณิชย์
3 CENTEL 13-Sep-2018 บริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) บริการ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
4 CPF 13-Sep-2018 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
5 EPCO 13-Sep-2018 บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
6 FSS 07-Sep-2018 บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
7 JMT 13-Sep-2018 บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
8 LEE 11-Sep-2018 บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการเกษตร
9 MAJOR 13-Sep-2018 บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
10 MATI 13-Sep-2018 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) บริการ สื่อและสิ่งพิมพ์
11 PE 10-Sep-2018 บริษัท พรีเมียร์เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
12 TOG 13-Sep-2018 บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์

 

©2014 www.sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (www.sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง