บทความสอนหุ้น    ติดต่อเรา    หน้าแรก   
อันดับหุ้น

Technical

กราฟ day
อันดับหุ้นรายวัน 30 อันดับ
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นขึ้นมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 สัปดาห์
ราคาหุ้นลงมากที่สุด ใน 1 เดือน
ราคาหุ้น break 100 วัน ขึ้น
ราคาหุ้น break 200 วัน ขึ้น
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน
กราฟ week
EMA 10 ตัด 50 ขึ้น
RSI Bullish Divergence
Bolinger Band บีบเข้าหากัน

Fundamental

หุ้นที่กำไรเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 4 ปี
หุ้นที่ปันผล > 5%/ปี ต่อเนื่อง 4 ปี
 
 
 
 
 
RSI bullish divergence กราฟ week

Page อ้างอิง: RSI bullish divergence
 

No. ชื่อหุ้น วันที่มีสัญญาณ ชื่อบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจ
1 AIT 23-Dec-2019 บริษัท แอ็ดวานซ์ อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2 ASP 23-Dec-2019 บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
3 CGD 23-Dec-2019 บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
4 CK 23-Dec-2019 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
5 CPL 25-Dec-2019 บริษัท ซี.พี.แอล.กรุ๊พ จำกัด (มหาชน) สินค้าอุปโภคบริโภค แฟชั่น
6 GFPT 23-Dec-2019 บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ธุรกิจการเกษตร
7 GREEN 23-Dec-2019 บริษัท บริษัท กรีน รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) บริการ การท่องเที่ยวและสันทนาการ
8 JTS 23-Dec-2019 บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9 LHK 23-Dec-2019 บริษัท โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม เหล็ก
10 MBKET 23-Dec-2019 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน เงินทุนและหลักทรัพย์
11 MINT 23-Dec-2019 บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร อาหารและเครื่องดื่ม
12 PLE 23-Dec-2019 บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
13 RAM 23-Dec-2019 บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
14 SOLAR 23-Dec-2019 บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
15 SQ 23-Dec-2019 บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง บริการรับเหมาก่อสร้าง
16 TCCC 23-Dec-2019 บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน) สินค้าอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
17 THREL 23-Dec-2019 บริษัท ไทยรีประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ธุรกิจการเงิน ประกันภัยและประกันชีวิต
18 TPIPL 23-Dec-2019 บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง
19 VIBHA 23-Dec-2019 บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี จำกัด (มหาชน) บริการ การแพทย์
20 VNG 23-Dec-2019 บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง วัสดุก่อสร้าง

 

 
©2014 www.sornhoon.com All right reserved.

สอนหุ้น (sornhoon) version 1.01
 
หุ้น สอนหุ้น วิเคราะห์กราฟ ลงทุนในหุ้น ปัจจัยทางเทคนิค

สงวนลิขสิทธิ์ © ข้อความ,ข้อมูล,บทความ และรูปภาพทั้งหมด ภายในเวบไซต์เห่งนี้ ยกเว้นที่มาจากตำราหรือเอกสารอ้างอิง มาจากอื่นๆ เป็นลิขสิทธิ์© ของเวบไซต์ สอนหุ้น.คอม (www.sornhoon.com) ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ ผู้ที่คัดลอก,แก้ไขดัดแปลง,ลอกเลียน หรือนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะมีความผิดตามกฎหมาย นโยบายและข้อตกลง